Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mechanizace staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122MEST Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Václav Pospíchal, Rostislav Šulc
Přednášející:
Pavel Neumann, Jaroslav Synek, Rostislav Šulc
Cvičící:
Petr Formáček, Pavel Neumann, Jaroslav Synek, Rostislav Šulc, Zbyněk Zušťák
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku efektivní mechanizace stavebních procesů. Seznamuje s principy konstrukce a použití stavebních strojů a strojních zařízení pro stavební práce, se zdroji energie pro stroje, stroji pro hlavní a pomocné, servisní procesy. Stroje představuje podle postupu prací na staveništi, od přípravných a pomocných prací, ke strojům pro zemní práce, zajištění stavebních jam a zakládání, stroje pro hrubou stavbu, výrobu, dopravu a zpracování tekutých směsí, vnitřní a dokončovací práce. Současně i s stroji pro dopravu a manipulaci s materiály a výrobky. Uvádí i principy řízení strojů pomocí digitálních podkladů, možnosti automatizace a robotizace, vč. vlivu mechanizace stavebních prací na životní prostředí.

Součástí jsou postupy výběru vhodných strojních sestav a možnosti pořízení strojů, otázky výkonu strojních sestav a zásad jejich volby.

Požadavky:

Prokázat znalosti tématu a schopnost aplikace zásad výběru a volby mechanizace podle typu stavby a možnosti staveniště, vč. jeho zásobování

Osnova přednášek:

požadavky na realizační procesy a použití strojů a mechanizace

možnosti strojů a mechanizace

stroje a strojní zařízení - charakteristiky, konstrukce, použití, způsob práce, typy, pracovní nástroje,

požadavky na procesy a na jakost

rizika spojená s použitím mechanizace a strojů

Stavební mechanizace, principy konstrukce a použití, pohony strojů a zdroje energie na staveništi.

Způsoby výběru a pořízení vhodné stavební mechanizace.

Prostorová struktura staveniště a vliv okolí na volbu mechanizace.

Stroje a vybavení pro zahájení prací na staveništi.

Stroje pro zemní práce - rypadla, dozery, nakladače - způsob práce, typy, pracovní nástroje, .

Cyklicky pracující stoje, teoretický cyklus, technický a reálný výkon stoje,

Zemní stroje pro úpravy ploch a zlepšování vlastností podkladu - grejdry, skrejpry, frézy a válce, způsob práce, typy, pracovní nástroje,

Bourací a demoliční práce - životnost a trvanlivost stavby - důvody demolic, metody a faktory výběru postupu demolice, recyklace demoličních materiálů, stroje pro demolice a recyklaci.

Speciální zakládání a zajištění stavebních jam - principy. Stroje pro pažení, kotvení, rozepření, zápory, piloty, mikropiloty, kotvení, injektáž a zlepšování prostředí, způsob práce, typy, pracovní nástroje,

Stroje a vybavení pro pažení suspenzí

Podzemní stěny - strojní zařízení a technologie - drapáky a hydrofrézy, trysková injektáž, MIP, CSM, štětové konstrukce, způsob práce, typy, pracovní nástroje,.

Těžba hluboké jámy - stroje, způsob práce, typy, pracovní nástroje,.

Stroje a vybavení pro výrobu, dopravu, ukládání, hutnění a ošetřování čerstvého monolitického betonu, recyklace betonu, způsob práce, typy, pracovní nástroje,

Staveništní doprava - vertikální a horizontální - jeřáby, výtahy a manipulátory, nákladní doprava - způsob práce, typy, pracovní nástroje,

Mimostaveništní a nadměrná doprava - nákladní automobily, jízdní soupravy, podvalníky, speciální vozidla

Stavební mechanizace pro servisní a dokončovací práce - způsob práce, typy, pracovní nástroje,.

Bezvýkopové technologie pro výstavbu a obnovu inženýrských sítí - způsob práce, typy, pracovní nástroje,.

Stroje pro stavbu pozemních komunikací - způsob práce, typy, pracovní nástroje,

Stroje pro podzemní stavby - klasické metody ražby, NRTM, stroje pro kontinuální ražbu (TBM) způsob práce, typy, pracovní nástroje

Osnova cvičení:
Cíle studia:

seznámit studenty s principy, možnostmi a podmínkami použití stavební mechanizace k realizačním procesům v celém rozsahu stavitelství, se způsobem práce, typy strojů a mechanizace, pracovními nástroji, výběrem a pořízením vhodných strojů.

Studijní materiály:

- Haddock, K.: Modern Earthmoving Machines: Bulldozers, wheel loaders, bucket wheels, scrapers, graders, excavators, off-road haulers, and walking draglines; Enthusiast Books, 2018; ISBN 1583883525, 9781583883525

- Vaněk, A.: Strojní zařízení pro stavební práce. 2. přepracované vydání; Sobotáles, 1999; ISBN 80-85920-61-1

- Oliver, John A.: Administration of Heavy Construction Equipment, John Alan Oliver, 2011; ISBN 095692140X, 9780956921406

- Gransberg, Douglas D., Popescu, Calin M., Ryan, R.: Construction Equipment Management for Engineers, Estimators, and Owners; CRC Press, 2006; ISBN 1420013998, 9781420013993

- CATERPILLAR PERFORMANCE HANDBOOK, Caterpillar, Peoria, Illinois, U.S.A., JANUARY 2016

- SPECIFICATIONS & APPLICATION HANDBOOK, Edition 30, Komatsu Ltd. Japan, 2009

Poznámka:
Další informace:
http://technologie.fsv.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:C-215

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C215
místnost TH:B-584

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B584
místnost TH:B-584

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B584
Čt
místnost TH:B-584

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B584

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-584

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B584
místnost TH:B-584

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B584
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3127106.html