Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Robotization in construction technology

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D22ROC ZK 2P anglicky
Garant předmětu:
Pavel Svoboda
Přednášející:
Michal Kovářík, Pavel Svoboda, Vjačeslav Usmanov
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Studenti doktorského studia během kurzu budou seznámeni se základy robotiky, se základy průmyslové automatizace, s programováním průmyslových robotů v technologii staveb a se základy parametrického modelování a jeho využití pro ovládání průmyslových robotů.

Požadavky:

Povinná účast ve výuce, maximálně 2 neomluvené absence

Průběžné korigování úkolů a kontrola v průběhu výuky

Osnova přednášek:

1.Základy robotiky. Kognitivní cyklus. Subsystémy robotů. Kinematické struktury. Kategorie robotů.

2.Struktura a funkce robotů. Pohyby robota. Uvedení robotů do provozu.

3.Programování robotů v KRL. Spouštění programů, manipulace se soubory programu. Vytvoření a změna naprogramovaných pohybů. Proměnné a deklarace. Základní funkce.

4.Využití logických funkcí v programu robota. Konfigurace externích nástrojů. Expertní úroveň programování robotů.

5.Programování ve WorkVisual. Strukturované programování. Podprogramy a funkce.

6.Práce se systémovými proměnnými. Programování interruptu. Spínací funkce. Programová hlášení v KRL. Analogové a digitální signály. Problematika předstihu, singularity a aproximace.

7.Základy PLC programování. Průmyslové sběrnice signálů. Propojení s prostředím průmyslových robotů. Bezpečnostní prvky.

8.Technologie digitální fabrikace ve stavebnictví. Základy technologie CAM. Základy technologie CNC.

9.Stavební roboty. Základní typy a konfigurace. Specifika provozu.

10.Virtuální realita. Rozšířená realita. Smíšená realita.

11.Programování robotů v prostředí Rhino+Grasshopper. 3D modelování robotických systému ve stavebnictví.

12.Vizualizace a animace systému v prostředí Babylon JS. Základy vytváření VR modelů.

13.Základy 3D tisku ve stavebnictví. Typy 3D tiskáren a jejich specifika. Základy programování v Gcode pro 3D tisk.

Pro konkrétní semestr je harmonogram přednášek uvedený na webové stránce předmětu a v MS Teams.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Cílem je zvýšit kompetence studentů v oblasti robototechniky ve stavebnictví.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Programování robota 1. KUKA Systém Software. Školicí podklad, verze P1KSS8, 2013

[2] Programování robota 2. KUKA Systém Software. Školicí podklad, verze P2KSS8, 2014

[3] GRAMAZIO, Fabio. Matthias KOHLER. Made by robots: Challenging Architecture at the Large Scale : May/June 2014. London: John Wiley & Sons Ltd., 2014. ISBN 978-1-118-53548-6.

Doporučená literatura:

[4] DUNN, Nick. Digital fabrication in architecture. London: Laurence King Publishing, 2012. ISBN 9781780672113.

Studijní pomůcky:

[5] https://www.simplify3d.com/support/articles/3d-printing-gcode-tutorial/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6030306.html