Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Robot programming in the construction technology

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D22ROP ZK 2P anglicky
Garant předmětu:
Čeněk Jarský
Přednášející:
Čeněk Jarský, Michal Kovářík, Vjačeslav Usmanov
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Studenti doktorského studia během kurzu budou seznámeni s programováním průmyslových robotů v technologii staveb, s základy parametrického modelování a jeho využití pro ovládání průmyslových robotů. Vyzkouší modelování v simulačním SW a praktické ovládání průmyslových robotů (KUKA Agilus R1100 a KUKA KR120 Quantec R3901).

Požadavky:

Povinná účast ve výuce, maximálně 2 neomluvené absence

Průběžné korigování úkolů a kontrola v průběhu výuky

Osnova přednášek:

1. Základy programování průmyslových robotů v technologii staveb: prvky, pojmy, typy řídicích systémů, programovací jazyky a vývojová prostředí.

2. Základy parametrického modelování a jeho využití pro ovládání průmyslových robotů.

3. Modelování v simulačním SW.

4. Konfigurace, instalace a kalibrace robotů, definice a naprogramování pracovního prostoru. 5. Bezpečnost stavební výroby při použití robotů.

6. Programování robotických pohybů: druhy pohybů, ruční ovládání

7. Provedení programů, optimalizace pohybů dle matematických metod.

8. Ovládání a programování koncových zařízení

9. Modelování a programování technologických stavebních procesů: zdění, 3D tisk, provádění maleb a omítek, kontrolní činnost.

10. Konfigurace vstupních a výstupních signálů, pokročilých senzorů, 3D kamery, zpracování obrazu.

11. Úvod do PLC programování.

12. Expertní programování systémů.

Pro konkrétní semestr je harmonogram přednášek uvedený na webové stránce předmětu a v MS Teams.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Cílem je zvýšit kompetence studentů v oblasti robototechniky ve stavebnictví.

Studijní materiály:

[1] Programování robota 1. KUKA Systém Software. Školicí podklad, verze P1KSS8, 2013

[2] Programování robota 2. KUKA Systém Software. Školicí podklad, verze P2KSS8, 2014

[3] GRAMAZIO, Fabio. Matthias KOHLER. Made by robots: Challenging Architecture at the Large Scale : May/June 2014. London: John Wiley & Sons Ltd., 2014. ISBN 978-1-118-53548-6.

Doporučená literatura:

[4] DUNN, Nick. Digital fabrication in architecture. London: Laurence King Publishing, 2012. ISBN 9781780672113.

Studijní pomůcky:

[5] https://www.simplify3d.com/support/articles/3d-printing-gcode-tutorial/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6030206.html