Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bezpečnost pracovního prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122YBPP Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Tomáš Váchal
Přednášející:
Tomáš Váchal
Cvičící:
Tomáš Váchal
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Právní předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích. Práce ve výkopech. Práce ve výškách. Práce koordinátora bezpečnosti práce. Požární bezpečnost.

Požadavky:

Odevzdání seminární práce a splnění dostatečné docházky.

Osnova přednášek:

1. a 2. DIO a BOZP - úvodní přednáška

3. a 4. Zákon č. 309/2006 Sb.

5., 6. a 7. Zákon č. 309/2006 Sb. + požární bezpečnost z hlediska BOZP

8., 9. a 10. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

11. a 12. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

13. Shrnutí obsahu předmětu

Osnova cvičení:

1. Seznámení s obsahem cvičení

2. Zadání seminární práce

3. Seznámení s riziky - první část

4. Seznámení s riziky - druhá část

5. Návrh opatření k eliminaci rizik - první část

6. Návrh opatření k eliminaci rizik - druhá část

7. Kontrola rozpracovanosti seminární práce

8. Zásady zařízení staveniště z podhledu BOZP - první část

9. Zásady zařízení staveniště z podhledu BOZP - druhá část

10. Aplikace příloha nařízení vlády č. 591/2006 Sb. do SP - první část

11. Aplikace příloha nařízení vlády č. 591/2006 Sb. do SP - druhá část

12. Kontrola rozpracovanosti seminární práce

13. Prezentace seminární práce

14. Zápočet a shrnutí obsahu předmětu

Cíle studia:

Poznat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve fázi projekční přípravy stavby a vlastní realizace.

Studijní materiály:

Zákon č. 309/2006 Sb.

NV č. 591/2006 Sb.

NV č. 362/2005 Sb.

Vyhl. č. 23/2008 Sb.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24667105.html