Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie ekologických staveb

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122YTES Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Michal Kovářík
Přednášející:
Michal Kovářík, Michal Procházka
Cvičící:
Michal Kovářík, Michal Procházka
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty bakalářského studia s bohatou typologií historických a novodobých ekologických staveb a s nimi spojených technologií výstavby. Výuka by měla pokrýt široké spektrum různých stavebních typů včetně nástinu ochrany památek a naznačit nejnovější trendy ve stavebnictví, spojené s trvalou udržitelností.

Požadavky:

Odevzdání prací v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu (viz Teams).

Povinná účast ve výuce, maximálně 2 neomluvené absence.

Průběžné konzultování prací a kontrola v průběhu výuky.

Osnova přednášek:

1. Úvod do technologií ekostaveb.

2. Příklady historických a novodobých ekostaveb.

3. Materiály a technologie pro hliněné konstrukce.

4. Materiály a technologie pro dřevěné konstrukce.

5. Materiály a technologie pro slaměné konstrukce.

6. Ostatní materiály a technologie pro ekostavby.

7. Materiály a technologie pro NED a PD.

8. Zakládání staveb z přírodních materiálů.

9. Stavební fyzika s využitím přírodních materiálů.

10. Materiálové inženýrství, tvorba nových materiálů.

11. Exkurze na ekostavby.

12. Navrhování ekostaveb.

13. Vady a poruchy ekostaveb.

Osnova cvičení:

1. Úvod do technologií ekostaveb.

2. Příklady historických a novodobých ekostaveb.

3. Materiály a technologie pro hliněné konstrukce.

4. Materiály a technologie pro dřevěné konstrukce.

5. Materiály a technologie pro slaměné konstrukce.

6. Ostatní materiály a technologie pro ekostavby.

7. Materiály a technologie pro NED a PD.

8. Zakládání staveb z přírodních materiálů.

9. Stavební fyzika s využitím přírodních materiálů.

10. Materiálové inženýrství, tvorba nových materiálů.

11. Exkurze na ekostavby.

12. Navrhování ekostaveb.

13. Vady a poruchy ekostaveb.

Cíle studia:

Získat přehled o vývoji na poli ekostaveb a trvale udržitelných stavebních technologií a materiálů.

Osvojit si základní znalosti technologií, využitelných při zvyšování trvalé udržitelnosti staveb a sídel.

Studijní materiály:

1.ŽABIČKOVÁ, Ivana. Hliněné stavby. Brno: ERA, 2002. Technická knihovna. ISBN 80-86517-18-7.

2. MINKE, Gernot. Building with earth: design and technology of a sustainable architecture. Basel: Birkhäuser, 2006. ISBN 3-7643-7477-2.

3. MINKE, Gernot a Friedemann MAHLKE. Stavby ze slámy: jak pořídit z balíků slámy standardní dům. Přeložil Marta MYŠKOVÁ. Ostrava: HEL, 2009. ISBN 978-80-86167-31-2.

3. Pasivní domy z přírodních materiálů. Hudec, Mojmír. Grada. 2013. ISBN:978-80-247-4243-4

4. Global Engineering and Construction. Yates, J. K. Wiley. 2006. ISBN: 0471743828, 9780471743828.

5. Konstrukce historických staveb. Škabrada, Jiří. Argo. 2007. ISBN:80-7203-548

Poznámka:
Další informace:
Příslušný tým v MS Teams
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1827106.html