Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie staveb 01

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122TS01 Z,ZK 7 3P+3C česky
Vztahy:
Předmět 122TS01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět 122TS1
Garant předmětu:
Václav Pospíchal, Rostislav Šulc
Přednášející:
Pavel Neumann, Václav Pospíchal, Rostislav Šulc, Tomáš Váchal
Cvičící:
Jan Čech, Martin Hlava, Pavel Neumann, Cong Tan Ngo, Václav Pospíchal, Rostislav Šulc, Tomáš Váchal, Radovan Vnuk, Zbyněk Zušťák
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Principy a pohony stavebních strojů, účinnost, pořízení, nasazení a využití strojů. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek. Stroje pro přípravné a zemní práce.strojní sestavy, postupová schémata. Pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže. Zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění.

Stroje pro úpravu, profilování a zlepšení pláně (skrejpry, grejdry, zemní stabilizační frézy, hutnící stroje, finišery a vařiče asfaltu), Stroje pro zvláštní zakládání, stroje pro dopravu. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry , zásady dimenzování. Ukládání výztuže. Ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. Centrální a místní výroba betonu, doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Montážní práce, metody montáže. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi

Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní předpisy, pojmy podle zákonných předpisů, vývojový diagram realizace zakázky.

2. Pohony, principy pohonů a stroje pro zemní práce (rypadla, nakladače, dozery).

3. Zemní práce - vykopávky, třídy těžitelnosti, pažení

4. Stroje pro úpravu ploch a zlepšování podkladů. Demolice, dekonstrukce, recyklace.

5. Speciální zakládání, zajištění stavebních jam.

6. Bednění - tradiční bednění a systémová bednění svislých a vodorovných konstrukcí.

7. Výroba, doprava, ukládání a zpracování betonu.

8. Pohledový a samozhutnitelný beton.

10. Armování - rovnání, stříhání, ohýbání, svazkování, expedice, transport, skladování, vázání.

11. Doprava mimostaveništní a staveništní.

12. Jeřáby věžové, autojeřáby, výtahy, vrátky a ostatní svislá doprava.

13. Lešení - fasádní, prostorové a pomocné.

Osnova cvičení:

1. Zemní práce - zadání č. 1, náplň cvičení

2. Zemní práce, návrh strojních sestav, návrh koncepce těžby

3. Zemní práce, návrh pažení, výkresy výkopů a hloubkových úrovní

4. Zemní práce, výpočty dob trvání, harmonogram

5. Zemní práce, konzultace, odevzdání úlohy č. 1. Betonářské práce - zadání č. 2, náplň cvičení

6. betonářské práce, výběr bednění, zadání výkresu bednění svislých a vodorovných konstrukcí

7. Betonářské práce - vysvětlení skladby pracovní čey (varianty pro svislé a vodorovní kce, varianta subdodávky železářů), konzultace nasazení bednění

8. Betonářské práce - konzultace nasazení bednění, záběry svislých a vodorovných konstrukcí

9. Betonářské práce - výkresy bednění

10. Betonářské práce - výpočty dob trvání, časoprostorový graf

11. Betonářské práce - konzultace, odevzdání úlohy č.2.

12. Návrh zvedacího prostředku - zadání č. 3, náplň, principy návrhu ve variantách

13. Konzultace a ev. odevzdání úlohy č. 3

13. Odevzdání, zápočty

Cíle studia:

Naučit studenty základní technologické postupy u procesů zemních prací, základů a nosných konstrukcí, seznámit je se základními pomocnými konstrukcemi (pažení, bednění, lešení). Dále seznámit studenty s běžnými stavebními stroji a stroji pro související a navazující operace (příprava staveniště, přeložky, doprava, příprava a zpracování betonů a malt, demolice a recyklace), jejich použitím, pravidly nasazení a základními parametry. Dále pravidly výběru a sdružováním strojů do strojních sestav, stanovením potřeb strojů v projektu, využitím strojů a jejich výkonu, způsobu jejich zabezpečení.

Studijní materiály:

!Pospíchal,V., Neumann, P.: Technologie staveb 10 - Zemní práce, betonářské práce, ČVUT Praha 2002; ISBN 80-01-01999-3

!Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií; BELMAS GROUP, 2008; ISBN 978-80-969877-4-0

?Haddock, K.: Modern Earthmoving Machines: Bulldozers, wheel loaders, bucket wheels, scrapers, graders, excavators, off-road haulers, and walking draglines; Enthusiast Books, 2018; ISBN 1583883525

?Oliver, John A.: Administration of Heavy Construction Equipment, John Alan Oliver, 2011; ISBN 095692140X, 9780956921406

?Chudley, R.: Construction Technology, Longman Addision 1999; ISBN 0582316162

?Kavanagh, B.: Pearson Construction Technology, Pearson Learning Solutions, 2015; ISBN 1269780662

:Caterpillar Performace Handbook, Caterpillar, Peoria, Illinois, U.S.A., January 2016

:Specifications & Application Handbook, Edition 30, Komatsu Ltd. Japan, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-692

08:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B692
Út
místnost TH:B-693

13:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B693
St
místnost TH:C-217

09:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217
místnost TH:B-692

17:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B692
Čt
místnost TH:B-693

16:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B693

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3125706.html