Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie staveb E

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122TSEK Z,ZK 6 4P+2C česky
Garant předmětu:
Mária Párová, Václav Pospíchal, Rostislav Šulc
Přednášející:
Mária Párová, Václav Pospíchal, Rostislav Šulc
Cvičící:
Martin Hlava, Jan Konvalinka, Mária Párová, Václav Pospíchal, Rostislav Šulc
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, provádění vykopávek, stroje pro zemní práce, strojní sestavy, postupová schémata, pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže, zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry, zásady dimenzování. Ukládání výztuže. Ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. Centrální a místní výroba betonu, doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Montážní práce, metody montáže. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce. Klempířské konstrukce a pokrývačské práce. Příčky a komíny, rozvody instalací, úpravy povrchů, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, fasádní pláště, kotevní technika a kompletační dokončovací práce. Vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit studenty základní technologické postupy u procesů zemních prací, základů a nosných konstrukcí, dále je seznámit se základními pomocnými konstrukcemi (pažení, bednění, lešení). Dále naučit základní technologické postupy procesů hrubých vnitřních a dokončovacích prací. Seznámení se zásadami časového plánování objektů a celků.

Studijní materiály:

! Pospíchal,V., Neumann, P.: Technologie staveb 10 - Zemní práce, betonářské práce, ČVUT Praha 2002; ISBN 80-01-01999-3

! Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií; BELMAS GROUP, 2008; ISBN 978-80-969877-4-0

! Zapletal, I., a kol.: Technologie staveb - dokončovací práce 1, STU v Bratislavě, 2002, ISBN 80-227-1693-6

? Chudley, R.: Construction Technology, Longman Addision 1999; ISBN 0582316162

? Kavanagh, B.: Pearson Construction Technology, Pearson Learning Solutions, 2015; ISBN 1269780662

JARSKÝ, Č., et al. Technologie staveb II Připrava a realizace staveb. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019. ISBN 978-80-7204-994-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-221

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C221
místnost TH:C-221

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C221
Út
místnost TH:B-479

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B479
místnost TH:B-479

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B479
St
místnost TH:B-478

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6280106.html