Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Udržitelnost objektů kritické infrastruktury

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D22UOI ZK 2P česky
Garant předmětu:
Alexander Ilkström Kravcov, Pavel Svoboda
Přednášející:
Alexander Ilkström Kravcov, Pavel Svoboda, Vjačeslav Usmanov
Cvičící:
Alexander Ilkström Kravcov
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Nedestruktivní diagnostika a její numerická verifikace u objektů spadajících do kritické infrastruktury.

Diagnostikovaní a testovaní materiálů v souladu s požadavkem na trvalou udržitelnost využiti vybraných objektu v celostátní síti důležitých objektů pro fungovaní státu a bezpečnost občanů.

Řešení rychlých dynamických dějů, simulaci interakce tlakové vlny výbuchu a konstrukce (nebo konstrukčních prvků) z kompozitních materiálů ale i netradičních stavebních materiálů, vrstvené sklo. Verifikace výstupů diagnostiky konstrukci metody NDT přes komplexní výpočetní modul plně integrovaný v MKP model. Mezi typické aplikace patří: tváření, lisování a stříhání materiálu, simulace dopadů impaktorů a simulace dopadů a nárazů různých konstrukcí, simulace porušování materiálů při vysokých rychlostech zatěžování.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6023306.html