Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

katedra architektury

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
D29CAR 20th Century Architecture anglicky Předmět je vypsán
129YG3D 3D Max česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
129Y3D 3D max
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
D29AK Animace kultury – informální vzdělávání, tvorba kolektivní paměti, participativní metody česky ZK 2P Předmět je vypsán
129YAPS Aplikovaná psychologie
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
129YGA1 ArchiCad 1 - základní česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
129YAR1 ArchiCad 1- základní
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
129YGA2 ArchiCad 2 - pokročilý česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
129YAR2 ArchiCad 2- pokročilý
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
129ACM1 Architectural CAD Modelling 1 anglicky KZ 3 3C KZ 3 3C Předmět je vypsán
129ACM2 Architectural CAD Modelling 2 anglicky KZ 3 3C KZ 3 3C Předmět je vypsán
129AD1 Architectural Drawing 1 anglicky KZ 4 3C Předmět je vypsán
129AD2 Architectural Drawing 2 anglicky KZ 4 3C Předmět je vypsán
D29ARC Architecture and Construction anglicky Předmět je vypsán
D29AIS_EN Architecture of Engineering Structures anglicky Předmět je vypsán
129XAD1 Architektonická dílna 1 (1 týden) česky Z 1 2C Předmět je vypsán
129XAD2 Architektonická dílna 2 (1 týden) česky Z 1 2C Předmět je vypsán
129AKP Architektonická kompozice 1
 
česky Z 4 3P Předmět není vypsán
D29ATV Architektonická tvorba česky Předmět je vypsán
D29AIP Architektonické intervence v historickém prostředí česky Předmět je vypsán
129AKR Architektonické kreslení česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
129AK1A Architektonické kreslení 1A
 
česky KZ 5 3C Předmět není vypsán
129AK2A Architektonické kreslení 2
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
129XA3K Architektonické kreslení 3 česky Předmět je vypsán
129XAM1 Architektonické modely 1 česky Z 1 2C Předmět je vypsán
129XAM2 Architektonické modely 2 česky Z 1 2C Předmět je vypsán
D29ARK Architektura a konstrukce česky Předmět je vypsán
D29AIS Architektura inženýrských staveb česky Předmět je vypsán
129ATK Atelier arch. kompozice
 
česky KZ 5 4C KZ 5 4C Předmět není vypsán
129ATA1 Atelier arch. tvorby 1
 
česky KZ 8 6C Předmět není vypsán
129ATV2 Atelier arch. tvorby 2
 
česky KZ 8 6C KZ 8 6C Předmět není vypsán
129ATV3 Atelier arch. tvorby 3
 
česky KZ 8 6C KZ 8 6C Předmět není vypsán
129AAKA Atelier architektonicko-konstrukční česky KZ 9 7C Předmět je vypsán
129ATZ1 Atelier architektonické tvorby - základní 1 česky KZ 4 4C Předmět je vypsán
129ATZ2 Atelier architektonické tvorby - základní 2 česky KZ 6 4C Předmět je vypsán
129AT01 Atelier architektonické tvorby 1 česky KZ 6 6C Předmět je vypsán
129AT02 Atelier architektonické tvorby 2 česky KZ 6 6C Předmět je vypsán
129AT03 Atelier architektonické tvorby 3
 
česky KZ 9 8C Předmět není vypsán
129ATA3 Atelier architektonické tvorby 3 česky KZ 10 8C Předmět je vypsán
129ATV4 Atelier tvorby - konstrukční česky KZ 9 6C KZ 9 6C Předmět je vypsán
129AAKO Ateliér architektonické kompozice česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
129AMG1 Ateliér tvorby - magisterský 1 česky KZ 14 12C Předmět je vypsán
129AMG2 Ateliér tvorby - magisterský 2 česky KZ 16 12C Předmět je vypsán
129BAPS Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Předmět není vypsán
129BPAA Bakalářská práce česky Z 24 16C Z 24 16C Předmět je vypsán
129BPA Bakalářská práce (A)
 
česky Z 16 16C Z 16 16C Předmět není vypsán
D29ZVP_EN Basics Of Scientific Work For Architects anglicky Předmět je vypsán
129YCIN Cinema
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
129YGCI Cinema česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
129C4D Cinema4D - Free Modelling anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
129CTA Composition and Theory of Architecture anglicky KZ 2 2C KZ 2 2C Předmět je vypsán
129DS1 Design Studio 1 (Residential Buildings) anglicky KZ 7 6C KZ 7 6C Předmět je vypsán
129ADM1 Design Studio 1M anglicky KZ 8 7C KZ 8 7C Předmět je vypsán
129DS2 Design Studio 2 (Civil Buildings) anglicky KZ 9 7C KZ 9 7C Předmět je vypsán
129ADM2 Design Studio 2M anglicky KZ 8 7C KZ 8 7C Předmět je vypsán
129DS3 Design Studio 3 anglicky KZ 9 7C KZ 9 7C Předmět je vypsán
129DS4 Design Studio 4
 
anglicky KZ 9 7C KZ 9 7C Předmět není vypsán
129DAR1 Development of Architecture 1 anglicky ZK 3 2P ZK 3 2P Předmět je vypsán
129DEAR Development of architecture anglicky Z 3 2P Z 3 2P Předmět je vypsán
129DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Z 30 24C Předmět je vypsán
129DA01 Dějiny architektury 1 česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
129DE1 Dějiny architektury 1
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
129DA02 Dějiny architektury 2 česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
129DE2A Dějiny architektury 2
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
129DA03 Dějiny architektury 3 česky ZK 4 2P Předmět je vypsán
129DE3 Dějiny architektury 3
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
129YDA4 Dějiny architektury 4 česky Z 2 2C Předmět je vypsán
129DDVS Dějiny divadla, vývoj scénického prostoru
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
129DUSC Dějiny umění
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
129DEUM Dějiny umění česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
129GPA Grafická prezentace architektury česky KZ 5 5C Předmět je vypsán
D29HIP Historic Preservation anglicky Předmět je vypsán
D29HMK Historické mosty a speciální konstrukce česky Předmět je vypsán
D29HSP Historické stavby v soudobých podmínkách česky Předmět je vypsán
D29HMA Historie moderní české architektury česky Předmět je vypsán
D29IAR Industrial Archeology anglicky Předmět je vypsán
129IHT Industrial Heritage - Theory and Practice anglicky Z 2 2P Předmět je vypsán
D29PRA_EN Industrial Revolution – Urban Planning, Architecture and Fine Arts anglicky Předmět je vypsán
D29IA Industriální archeologie - základy vědecké práce v oboru česky Předmět je vypsán
D29INF Informatika
 
česky Předmět není vypsán
129INT Interier česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
129IN1 Interior 1 anglicky KZ 5 2P+2C Předmět je vypsán
129IN2 Interior 2 anglicky KZ 6 5C Předmět je vypsán
129XIND Interiér a design česky Z 1 2C Předmět je vypsán
129IAS2 International Architectural Studio 2 anglicky KZ 6 6C Předmět je vypsán
129IDA2 International Architectural Studio 2
 
anglicky KZ 6 6C Předmět není vypsán
129IAS3 International Architectural Studio 3 anglicky KZ 10 8C Předmět je vypsán
129IDS1 International Design Studio 1
 
anglicky KZ 6 6C Předmět není vypsán
129IDS2 International Design Studio 2
 
anglicky KZ 9 8C Předmět není vypsán
129INDS Introductory Design Studio anglicky KZ 6 4C KZ 6 4C Předmět je vypsán
129KOMP Kompozice česky KZ 6 4C Předmět je vypsán
D29KKS Komunikace a komunita - site specific projekty, sociologie a psychologie prostoru česky Předmět je vypsán
129KVSS Konstrukce a výroba
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
129XA4K Kreslení v plenéru (1 týden) česky Z 1 2C Předmět je vypsán
D29KCV Kulturně-civilizační vývoj Evropy česky Předmět je vypsán
129MAFR Management a finanční řízení
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
129XMEK Membránové konstrukce česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D29MPO Metodika projektování obnovy a rekonstrukce staveb a sídlišť
 
česky Předmět není vypsán
D29MVP Metodika vědecké práce
 
česky Předmět není vypsán
129NBSC Nauka o budovách - typologie česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
D29NOB Nauka o budovách - typologie staveb
 
česky Předmět není vypsán
129NB01 Nauka o budovách 1 česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět je vypsán
129NB02 Nauka o budovách 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
129NB03 Nauka o budovách 3 česky Z 3 1P+2C Předmět je vypsán
D29OSP Obnova a údržba stavebních památek česky Předmět je vypsán
129OOP Ochrana a obnova památek česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
129YOPA Ochrana památek česky Z 2 2P Předmět je vypsán
D29PPA Památková péče v architektuře česky Předmět je vypsán
D29POI Památková ochrana technických a industriálních objektů česky Předmět je vypsán
D29PMA Památková péče o moderní architekturu česky Předmět je vypsán
129PAPE Památková péče v architektuře česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
D29PPG Pokročilá počítačová grafika česky Předmět je vypsán
129PGA1 Počítačová grafika 1
 
česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
129PGA2 Počítačová grafika 2
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
D29PMV Počítačové modelování, projektování a vizualizace
 
česky Předmět není vypsán
129PP1 Počítačové programy 1
 
česky KZ 3 2C Předmět není vypsán
129PP2 Počítačové programy 2
 
česky KZ 3 2C Předmět není vypsán
129TWP Prague Architecture - Field trips anglicky KZ 3 3P KZ 3 3P Předmět je vypsán
129XPTF Praktikum tvůrčí fotografie česky Z 1 2C Předmět je vypsán
129DFT1 Projekt divadla, filmu a televize 1
 
česky KZ 8 8A Předmět není vypsán
129DFT2 Projekt divadla, filmu a televize 2
 
česky KZ 10 8A Předmět není vypsán
129DFT3 Projekt divadla, filmu a televize 3
 
česky KZ 10 10A Předmět není vypsán
D29PRA Průmyslová revoluce - architektura a umění česky Předmět je vypsán
129YPR Průmyslové dědictví česky Z 2 2P Předmět není vypsán
D29PDC Průmyslové dědictví ČR - evidence, hodnocení, ochrana česky Předmět je vypsán
D29PDK Průmyslové dědictví – klasifikace konverzí česky Předmět je vypsán
D29PU Průmyslové úhory – vývoj politik a příklady realizace česky Předmět je vypsán
129XPKA Psychologické aspekty komunikace v architektuře Z 1 2C Z 1 2C Předmět je vypsán
129YPSA Psychologie architektury česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
129XPAR Psychologie architektury česky Z 1 2C Z 1 2C Předmět není vypsán
D29VPU_EN Public Space anglicky Předmět je vypsán
129YPVA Přehled vývoje architektury PS česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
D29PZV Přestavba zemědělské výrobní základny česky Předmět je vypsán
129ROPA Rekonstrukce a ochrana památek
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
129YREV Revit
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
129YGRE Revit česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
129SCP1 Scénický provoz 1 česky KZ 5 3C Předmět je vypsán
129SCP2 Scénický provoz 2
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
D29VKT_EN Selected Chapters from Typology of Buildings anglicky Předmět je vypsán
D29AIH Soudobé architektonické intervence v historickém prostředí česky Předmět je vypsán
129SAR Současná architektura česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D29SHP Stavebně historický průzkum česky Předmět je vypsán
D29TPB Technický a průmyslový boom - krize – dědictví česky Předmět je vypsán
D29TEA Teorie architektury česky Předmět je vypsán
D29TVP Teorie vědecké práce v památkové péči česky Předmět je vypsán
D29TEA_EN Theory of Architecture anglicky Předmět je vypsán
129TSTP Tradiční stavební technologie a profese česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
D29TST Tradiční stavitelství 19. a 20. století česky Předmět je vypsán
129TYBC Typologie budov PS česky Z 3 1P+1C Předmět je vypsán
D29UDA Umělecké dílo v historické architektuře česky Předmět je vypsán
D29VAR Venkovská architektura česky Předmět je vypsán
D29VPU Veřejný prostor: urbánní komunikace v kontextu udržitelného rozvoje česky Předmět je vypsán
D29VKT Vybrané kapitoly z typologie staveb česky Předmět je vypsán
129XZPP Za památkami Prahy česky Z 1 2C Předmět je vypsán
129ZKGP Základy kresby a grafické prezentace česky KZ 5 5C Předmět je vypsán
D29ZPP Základy památkové péče v architektuře česky Předmět je vypsán
D29ZVP Základy vědecké práce pro architekty česky Předmět je vypsán
129XUFP Úvod do fotografické praxe česky Z 1 2C Předmět není vypsán
129UNA Úvod do navrhování architektury česky ZK 5 4P Předmět je vypsán
129UPP Úvod do profesní praxe česky Předmět je vypsán
D29UPV Územní plánování venkovského prostoru česky Předmět je vypsán
129ROPS Řízená odborná praxe
 
česky Z 18 18C Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11129.html