Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Dějiny architektury 4

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129YDA4 Z 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Josef Záruba Pfeffermann (gar.), Eva Linhartová
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:
Požadavky:

absolvování DA1- DA3

Osnova přednášek:

DĚJINY ARCHITEKTURY 4 jsou cvičení z architektury zaměřená na aplikaci znalostí získaných v kurzu DĚJINY ARCHITEKTURY 1-3. Předmět je uzavřen písemnou prací, jejíž součástí může být i krátká prezentace studenta a jeho obhajoba přednesených tezí. Předmět je soustředěn na analýzu stavební památky a na možnosti jejího zhodnocení . Témata mohou být zadávána v souvislosti s probíhajícími grantovými projekty na pracovišti. Součástí předmětu je exkurze do památkových objektů řešených v rámci předmětu.

Předmět je koncipován nikoliv přehledově, je soustředěn na detailní poznávání konkrétní stavby. Písemná práce by měla zahrnovat vedle textové části i obrazovou přílohu, zachycující současnou podobu stavby, respektive její historický vývoj.

Student by měl být schopen aplikovat praktické otázky související se zjištěnými skutečnostmi i se subjektivním hodnocením stavby.

Osnova cvičení:

individuální exkurze

Cíle studia:

Cílem je detailní stavebně-historický rozbor individuální stavby tak, aby jej bylo možné využít k přípravě vlastní práce s historickým objektem.

Studijní materiály:

Doporučená literatura

Kol. aut., Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995

Kuča, K., Kučová, V.: Principy památkového urbanismu, NPÚ Praha 2000

Kučová, V.: Principy péče o lidovou architekturu, NPÚ Praha 1999

Riegl, A.: Moderní památková péče, NPÚ Praha 2003

Studijní pomůcky

Herout, J.: Staletí kolem nás, Praha 1981

Herout, J.: Přehled stavebních slohů, Prahou deseti staletími, Praha 1972

Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-832

14:00–15:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A832
místnost TH:A-832

18:00–19:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A832
místnost TH:A-832

16:00–17:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A832
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5539806.html