Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ateliér architektonické kompozice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129AAKO KZ 4 3C česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu 129AAKO je podmínkou pro zápis na předmět 125BPAA.
Úspěšné absolvování předmětu 129AAKO je podmínkou pro zápis na předmět 127BPAA.
Úspěšné absolvování předmětu 129AAKO je podmínkou pro zápis na předmět 129BPAA.
Úspěšné absolvování předmětu 129AAKO je podmínkou pro zápis na předmět 124BPAA.
Garant předmětu:
Jaroslav Daďa
Přednášející:
Cvičící:
Eva Antošová, Petr Aster, Richard Bartík, Michal Blažek, Hana Boříková, Nikolay Brankov, Tomáš Čunderlík, Jaroslav Daďa, Václav Dvořák, Vojtěch Dvořák, Jakub Ficenec, Pavel Filsak, Libor Fránek, Tomáš Gaál, Helena Hexnerová, Barbora Holubová, Jana Hořická, Kamila Housová Mizerová, Jolana Hrochová, Vít Jurica, Jan Kašpar, Štěpán Lajda, Běla Menčlová, Petra Novotná, Zuzana Pešková, Jiří Pošmourný, Nikola Puchelová, Edita Sapíková, Klára Škodová, Martin Šnorbert, Ladislav Tichý, Jiří Trojan, Aleš Vaněk
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Studenti se učí na jednoduchých abstraktních úlohách aplikovat poznatky získané zejména v předmětu Úvod do navrhování architektury. Zásady kompozice formy a prostoru . Idea a forma abstraktní plošné a prostorové kompozice. Fyzický model jako forma ověřování kompozičních záměrů.

Požadavky:

Plošná, reliéfní a prostorové kompozice na zadané téma.

Výkres kombinující 2D zobrazení a papírové, reliéfní modely.

Architektonický model prostorové kompozice.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1.Zadání: interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení.

2.Tvůrčí rešerše a diskuse o architektuře: formou diskuzí, promítání, návštěvy výstavy apod., podpora vyjadřovacích schopností. Plošné kompozice.

3.Plošná kompozice.

4.Plošná kompozice.

5.Plošná kompozice.

6.Reliéfní kompozice.

7.Reliéfní kompozice.

8.Prostorová kompozice evokující architekturu.

9.Prostorová kompozice evokující architekturu.

10.Prostorová kompozice evokující architekturu.

11.Práce na finálním výkrese a modelu.

12.Práce na finálním výkrese a modelu.

13.Práce na finálním výkrese a modelu.

Cíle studia:

Schopnost na základě jasně formulovaného zadání vytvořit plošnou nebo prostorovou kompozici.

Vzbudit zájem studenta o obor.

„Přetavit“ jeho způsoby myšlení a grafického vyjadřování z polohy středoškolské výtvarné tvorby do polohy budoucího architekta.

Uvést studenta do světa architektury prostřednictvím rešerší světových autorů

Pochopit a osvojit si práci s kompozičními principy a kategoriemi (otevřenost, uzavřenost, statičnost, dynamičnost, symetrie, asymetrie, rytmus, gradace) a s výrazovými prostředky harmonizace architektonického díla (měřítko, proporce, kontrast, shoda, barva, struktura, tektonika, stereotomie).

Naučit a procvičit základní principy tvorby plošné a prostorové kompozice v architektském smyslu slova, tzn. kompozice jako harmonické, abstraktní skladby dílčích částí ve vztazích k sobě navzájem a k celku.

Studijní materiály:

Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architect+ apod.)

Dvořák, V.; Tichý, L.: Architektonická kompozice. Praha, nakladatelství ČVUT v Praze, 1991.

Samara, T.: Grafický design, Slovart, 2016, ISBN 978-80-7529-046-5.

Kandinsky W.: Puknt und Linie zu Fläche, Taschen, 1986.

Hégr, M.: Výstavba obrazu z výtvarného hlediska, 1944, Umělecká beseda, Praha.

Publikace o současné architektuře a architektuře 20. století.

Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design.

Poznámka:
Další informace:
https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129aako/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:D-A4

15:00–17:50
(paralelka 105)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A4
místnost TH:D-A1

15:00–17:50
(paralelka 108)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A1
místnost TH:D-A6

15:00–17:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A6
místnost TH:D-A5

15:00–17:50
(paralelka 104)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A5
místnost TH:D-A3

15:00–17:50
(paralelka 106)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A3
místnost TH:D-A2

15:00–17:50
(paralelka 107)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A2
místnost TH:D-A8

15:00–17:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A8
místnost TH:D-A7

15:00–17:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A7
Út
místnost TH:D-A1

15:00–17:50
(paralelka 109)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A1
místnost TH:D-A8

15:00–17:50
(paralelka 110)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A8
místnost TH:D-A3

15:00–17:50
(paralelka 111)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A3
místnost TH:D-A4

15:00–17:50
(paralelka 112)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A4
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4171506.html