Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kreslení v plenéru (1 týden)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129XA4K Z 1 2C česky
Garant předmětu:
Zuzana Pešková
Přednášející:
Vratislav Ševčík
Cvičící:
Kamila Housová Mizerová, Radek Jakeš, Jan Kašpar, Zuzana Pešková, Ladislav Podracký, Vratislav Ševčík
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Kreslení v plenéru. Možnost plného soustředění a intenzivní práce umožňuje řada dní souvislého pobytu na kreslířské praxi. Přináší zvýšení úrovně kreslení a také příležitost vyzkoušet další výtvarné techniky: akvarel, pastel, rudka, uhel atd. Cílem plenéru je procvičení kresby a užití malířských technik od skici, kompozičního náčrtu až po náročnější studie. Důraz je kladen na vystižení prostoru pomocí viděné perspektivy, zachycení vzájemných proporčních vztahů a měřítka. Na tomto základě je dále oceňována výtvarná kvalita kresebného nebo malířského projevu.

Požadavky:

Průběžné konzultace s vyučujícími, odevzdání kreseb v termínu stanoveném vyučujícími.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

Neděle až pátek, kreslení v dopoledních a odpoledních hodinách

Každodenní večerní předvedení a konzultování prací se vzájemnou konfrontací.

Každoroční prezentace kreseb studentů předchozího ročníku na výstavě na radnici v Telči.

Cíle studia:

Cílem plenéru je procvičení kresby a užití malířských technik od skici, kompozičního náčrtu až po náročnější studie.

Studijní materiály:

Povinná literatura

Ukázky kreseb na Moodle-ostatní https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=480

Ukázky kreseb prezentované vyučujícími

Doporučená literatura

Flint, T.: Anatomie pro výtvarníky. Svojtka & Co, 2009, 208 s., ISBN 978-80-7352-243-8

Constance, D.: Jak kreslit lidské tělo: Anatomie, proporce, rovnováha, pohyb, světlo, kompozice.

Svojtka & Co, 2002, 128 s. ISBN 978-80-72-37565-3

Thorspecken, T.: Skicujeme v ulicích – Kompletní průvodce technikami, Grada 2015, 128 s.

ISBN: 978-80-247-5248-8.

Poznámka:
Další informace:
https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129xa4k/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3535206.html