Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dějiny architektury 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129DA03 ZK 4 2P česky
Garant předmětu:
Josef Záruba Pfeffermann
Přednášející:
Lenka Popelová, Radomíra Sedláková, Petr Urlich
Cvičící:
Petr Urlich
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Předmět se zabývá architekturou od klasicismu po postmodernu. Každá vývojová etapa je představena v širším společenském kontextu s důrazem na pochopení i teoretických východisek daných konceptů. Důraz je kladen na porozumění hlavních formálních znaků jednotlivých stylů a směrů, typologickému a konstrukčnímu vývoji, jejichž aplikace se předpokládá v budoucí architektonické praxi. Předmět se dotýká i vývoje urbanismu.

Požadavky:

absolutorium DA1 a DA2

Osnova přednášek:

Seznam přednášek

1 Úvod – stručný přehled a zavedení základních pojmů, chronologie

2 19. století – úvod, teorie, základní rozdělení. Klasicismus

3 Typologie a historismy v architektuře 19. století

4 Průmyslová revoluce. Nástup moderních konstrukcí (od litiny po železobeton).

5 Zrození moderního urbanismu – od sociální utopie k velkým přestavbám a vzniku metropole

6 Hnutí uměleckých řemesel Arts and Crafts a architektura

7 Art nouveau, Modern Style, Jugendstil a secese

8 Avantgardní hnutí a architektura v první pol. 20. století – futurismus, kubismus a expresionismus

9 Avantgardy a architektura – ruský konstruktivismus,

neoplasticismus, Bauhaus a dění u nás.

10 Le Corbusier – purismus a další vývoj. Od funkcionalismu k mezinárodnímu stylu

11 Úvod k poválečnému vývoji – reakce na mezinárodní styl. Nový brutalismus, mašinismus, nástup high-tech, utopie 60. let

12 Úvod do postmoderny. Informace ke zkoušce

Osnova cvičení:

předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Základní přehled o velkých dílech minulosti. Rozvoj historického vědomí vývoje oboru a jeho relevance pro dnešní dobu.

Studijní materiály:

!Corbusier, Le : Za novou architekturu, Rezek 2005

!Frampton, K.: Moderní architektura, kritické dějiny, Academia 2004

!Johnson, P.: Zrození moderní doby. Devatenácté století. Academia 1998. B 2557

!Pechar, J., Urlich, P.: Programy české architektury, Odeon 1981

!Urlich, P.: Dějiny architektury 19. a 20. století, elektronické texty, přednášky

!Vlček, P.: Dějiny architektury (neo)klasicismu a 19. století, ČVUT 2009

?Dějiny českého výtvarného umění VI, Praha 2007

?Švácha, R., Česká architektura a její přísnost, Praha 2004

K předmětu jsou k dispozici skripta prof. Urlicha v digitální podobě na konci semestru. Vybrané přednášky budou na konci semestru zavěšeny na TMS (LP) a k dispozici jsou stažené obrázky – přehled staveb.

Poznámka:
Další informace:
https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129de3/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:C-202

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C202
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4770406.html