Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Design Studio 2M

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129ADM2 KZ 8 7C anglicky
Garant předmětu:
Marco Bruno Andrade Maio
Přednášející:
Cvičící:
Marco Bruno Andrade Maio, Adam Bohatý, Muhammad Moeed Hassan, Eva Linhartová
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Zadání v atelieru je zaměřeno na takové typy staveb, u kterých konstrukce do značné míry ovlivňuje celkové řešení, nebo se může stát inspiračním zdrojem či dokonce výrazným prvkem architektonického řešení. Projekt pak studenti předkládají ve formě studie stavby, doplněné o konstrukční koncept, předběžné výpočty, skici detailů a vybraných konstrukčních prvků. Důležitou součástí vývoje projektu jsou fyzické modely.

Požadavky:

Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence

Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu

Odevzdání práce v termínu.

Osnova přednášek:

Samostatné přednášky s hosty - související s projektem a tematickou.

Osnova cvičení:

01: Zadání semestrálního projektu

Vysvětlení prostorových, urbanistických a funkčních souvislostí

Informace o harmonogramu semestru, seznámení se s úkoly a kontrola termínů atd.

02: Exkurze na místo stavby

Společná analýza místa stavby – prostorové souvislosti, okolní prostředí, specifika místa – měřítko, orientace a oslunění, ekologické aspekty. Rešerše současné architektury spolu s analýzou funkce a typologie formou týmové prezentace v návaznosti na ateliérové zadání, diskuse na dané téma.

03 - 07: Definování konceptu a architektonického řešení budovy – hledání dispozičních a prostorových souvislostí, ověření měřítka a proporcí budovy pomocí perspektivních skic a případových modelů.

První prezentace – schválení konceptu.

08 - 12: Architektonický návrh – základní stavebně technické řešení, architektonické, materiálové a barevné řešení. Finalizace architektonického návrhu a druhá prezentace.

13: Práce na závěrečné prezentaci – grafická úprava posteru, dokončení fyzického modelu.

Poster může být kombinací počítačové grafiky a ruční kresby. Příprava portfolia a skicáře s vývojem návrhu (ve formátu A3)

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvíjet tvůrčí kreativitu, architektonickou zručnost a soutěživost posluchačů.

Studijní materiály:

Vyhlášky, normy

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:D-A9

13:00–19:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A9
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1369606.html