Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Atelier architektonicko-konstrukční

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129AAKA KZ 9 7C česky
Garant předmětu:
Petr Šikola
Přednášející:
Cvičící:
Matěj Boháč, Daniel Boruch, Aleš Brotánek, Iva Broukalová, Tomáš Čunderlík, Petr Dvořák, Iva Dvořáková, Pavla Dvořáková, Stanislav Frolík, Karel Hájek, Sabina Havránková, Jana Hořická, Vít Jurica, Karel Kabele, Ladislav Kalivoda, Jan Kerel, Hana Klapalová, Luboš Knytl, Lukáš Kolibár, Miloš Kopřiva, Patrik Kotas, Ilona Koubková, Klára Kroftová, Jan Kuták, Martin Němec, Pavla Neradová, Michal Netušil, Jiří Novák, Josef Novák, Jiří Pošmourný, Jan Pustějovský, David Skála, Josef Smola, Martin Souček, Martin Stark, Jakub Strejc, Tomáš Šenberger, Petr Šikola, Miroslav Urban, Jaroslav Vácha, Aleš Vaněk, Andrea Vášková, Zuzana Veverková, Hana Vočková, Martin Volf, Lukáš Vráblík, František Wald, Radek Zigler
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Zadání v atelieru je zaměřeno na takové typy staveb, u kterých konstrukce do značné míry ovlivňuje celkové řešení, nebo se může stát inspiračním zdrojem či dokonce výrazným prvkem architektonického řešení. Projekt pak studenti předkládají ve formě studie stavby, doplněné o konstrukční koncept, předběžné výpočty, skici detailů a vybraných konstrukčních prvků. Důležitou součástí vývoje projektu jsou fyzické modely.

Požadavky:

Odevzdání práce v termínu

Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu

Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence

Osnova přednášek:

NEJSOU

Osnova cvičení:

1.Představení a seznámení se zadáním, typologický úvod ke zvolenému druhu stavby. Diskuze. Rozjezdové úlohy.

2.Návštěva řešené lokality. Průzkumy a rozbory na místě. Doplnění a zpřesnění rámcového zadání.

3.Prezentování aktuální architektury, vyhodnocení rešerší, analýz místa a typologie.

4.Koncepční modely, varianty řešení.

5.Koncepční modely, varianty řešení.

6.Konkrétní architektonický a technický návrh budovy/stavby – na základě konceptuálního modelu

7.Individuální ateliérová prezentace rozpracovaných projektů

8.Rozpracování architektonicko-konstrukčního návrhu – individuální a skupinové konzultace.

9.Rozpracování architektonicko-konstrukčního návrhu – individuální a skupinové konzultace.

10.Rozpracování architektonicko-konstrukčního návrhu – individuální a skupinové konzultace.

11.Individuální ateliérová prezentace projektů.

12.Finální konzultace návrhu, po obsahové a grafické stránce.

13.Finální konzultace návrhu, po obsahové a grafické stránce.

Cíle studia:

Schopnost navrhovat architekturu se vztahem ke konstrukci.

Studijní materiály:

Platná legislativa - normy ČSN, vyhlášky (zejm. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy), vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), zákony (zejm. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu). Publikace Navrhování staveb (Ernst Neufert).

Periodika aktuální architektury - zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Domus, Architect+, ASB, Stavba, Stavebnictví a interiér, Konstrukce, Materiály pro stavbu, apod. Digitální media: Archdaily, ADGnews, Dezeen.

Poznámka:
Další informace:
https://k129.cz/predmety-magisterskeho-studia/129aaka/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:D-A7

13:00–19:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A7
místnost TH:D-A8

13:00–19:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A8
místnost TH:D-A3

13:00–19:50
(paralelka 104)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A3
místnost TH:D-A9

13:00–19:50
(paralelka 106)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A9
místnost TH:D-A1

13:00–19:50
(paralelka 105)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A1
místnost TH:D-A6

13:00–19:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A6
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4247206.html