Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Atelier architektonické tvorby - základní 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129ATZ1 KZ 4 4C česky

Úspěšné absolvování předmětu 129ATZ1 je podmínkou pro zápis na předmět 125BPAA.

Úspěšné absolvování předmětu 129ATZ1 je podmínkou pro zápis na předmět 127BPAA.

Úspěšné absolvování předmětu 129ATZ1 je podmínkou pro zápis na předmět 129BPAA.

Úspěšné absolvování předmětu 129ATZ1 je podmínkou pro zápis na předmět 124BPAA.

Garant předmětu:
Jana Hořická
Přednášející:
Cvičící:
Petr Aster, Richard Bartík, Adam Bohatý, Hana Boříková, Nikolay Brankov, Anna Marie Černá, Tereza Čivrná, Václav Dvořák, Vojtěch Dvořák, Iva Dvořáková, Jakub Ficenec, Helena Hexnerová, Jana Hořická, Jolana Hrochová, Jan Kašpar, Rahaf Kherbhek, Štěpán Lajda, Petra Lenz, Eva Linhartová, Petra Novotná, Jiří Pošmourný, Valeriia Sentebova, Jakub Strejc, Jiří Šťástka, Vojtěch Taraba, Jiří Trojan, Aleš Vaněk, Jakub Zoula
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Atelier architektonické tvorby základní 1 je první zkušeností studenta s návrhem konkrétního objektu na konkrétním místě. Předmět navazuje na Architektonickou kompozici, která se věnuje tvorbě kompozice jako abstraktní skladby menších částí ve vztahu k většímu celku. Stěžejní náplní předmětu je proces architektonického navrhování aplikovaný při návrhu jednoduchého objektu. Hlavním cílem výuky v obecné rovině je ovládnutí postupů architektonického navrhování spolu s dalším rozvojem kreativity nastartovaným v Architektonické kompozici. Konkrétním cílem práce je návrh drobné stavby - provozně jednoduchého objektu v kontextu konkrétně zadaných podmínek.

Požadavky:

Aktivní účast na atelierech (povolena je pouze omluvená absence max 25% vyuč. hodin) - individuální konzultace mimo cvičení nenahrazují povinnou účast na hodinách.

Účast na kontrolních termínech a presentacích.

Odevzdání prací v předepsaném termínu, rozsahu a formátu.

Výše uvedené požadavky jsou podmínky nutné, ale nikoli postačující pro úspěšné absolvování předmětu.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

Rámcový harmonogram semestru:

1.Zadání: představení a interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení.

2.Analýza zadání, prostředí a dalších souvislostí, tvůrčí rešerše.

3.Tvůrčí rešerše a diskuse o architektuře, práce na projektu ve variantách návrhu.

4.Práce na projektu ve variantách návrhu, diskuze o architektuře.

5.Práce na projektu ve variantách, 1. kontrola rozpracovanosti - stabilizace konceptu.

6.Rozpracování a zpřesňování finální varianty, případně práce na dílčí úloze dle konkrétního zadání.

7.Rozpracování a zpřesňování finální varianty, případně práce na dílčí úloze dle konkrétního zadání.

8.Rozpracování a zpřesňování finální varianty, případně práce na dílčí úloze dle konkrétního zadání.

9.Rozpracování a zpřesňování finální varianty, případně práce na dílčí úloze dle konkrétního zadání.

10.Rozpracování a zpřesňování finální varianty, případně práce na dílčí úloze dle konkrétního zadání.

11.2. kontrola rozpracovanosti, dokončování finálního návrhu.

12.Práce na finální prezentaci návrhu - výkres a model.

13.Práce na finální prezentaci návrhu - výkres a model.

Případné úpravy harmonogramu jsou v kompetenci vedoucích jednotlivých ateliérů.

Cíle studia:

Atelier navazuje na předchozí ateliér architektonické kompozice a rozšiřuje dovednosti, které by si měl student po úspěšném ukončení tohoto předmětu ovládat:

- orientovat se v procesu návrhu a být schopen řešit projektový typ zadání ve vymezeném čase (1 semestr);

- rozvinout schopnost výtvarné a kreativní práce a koncepčního přístupu k řešení zadání;

- chápat kontext zadání a osvojit si metody k jeho poznání a popsání;

- vnímat v souvislostech výtvarně prostorové řešení;

- zvládnou kritickou práci s rešeršemi v průběhu celého procesu návrhu;

- definovat základní konstrukční principy a materiálové řešení návrhu;

- prezentovat komplexně návrh ve všech jeho fázích, verbálně i graficky.

Studijní materiály:

Zahraniční odborná periodika zaměřená na současnou světovou architekturu:

A10 - new Eropean architecture, The Architecture Review, Wetbewerbe Aktuel, Detail ad.

Česká odborná periodika zaměřená na současnou světovou a Českou architekturu:

Architect+, Era 21 ad.

Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design, např.:

http://www.archiweb.cz/, https://www.archdaily.com/, http://www.archplus.net, https://www.detail-online.com/, https://www.dezeen.com/, http://www.landezine.com/,

http://www.baunetz.de/, https://www.nextroom.at,

Publikace o současné architektuře.

Poznámka:
Další informace:
https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129atz1/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4175406.html