Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diplomová práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129DPM Z 30 24C česky
Garant předmětu:
Jaroslav Daďa, Mikuláš Hulec
Přednášející:
Cvičící:
Jaroslav Daďa, Václav Dvořák, Iva Dvořáková, Vladimír Gleich, Karel Hájek, Helena Hexnerová, Michal Hlaváček, Jana Hořická, Jolana Hrochová, Mikuláš Hulec, Luboš Knytl, Petr Kolář, Miloš Kopřiva, Patrik Kotas, Jaromír Kročák, Klára Kroftová, Petr Lédl, Eva Linhartová, Martin Lyga, Petra Novotná, Jiří Pošmourný, Martin Souček, Martin Stark, Tomáš Šenberger, Petr Šikola, Michal Šourek, Ladislav Tichý, Hana Vočková
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Zadání diplomové práce vychází z před-diplomního projektu. Diplomní projekt je samostatná práce. V diplomové práci je na vybraný objekt nebo soubor objektů zpracována komplexně pojatá architektonická studie, doplněná o vybrané části dokumentace stupně DSP /DPS stavební části a koncept vybraných částí projektu profesí. U obhajoby musí student prokázat svou invenci architekta a reálnost svého návrhu.

Požadavky:

Návrh stavby - studie.

Vybrané části projektu v úrovni DSP/DPS:

- Architektonická a stavební část

- Statická část

- TZB

Architektonický model.

Osnova přednášek:

Předmět neobsahuje přednášky.

Osnova cvičení:

Diplomová práce je individuální prací studenta. Konzultace s vedoucím diplomové práce se budou konat na základě individuální dohody mezi studentem a vedoucím. Požadují se minimálně čtyři konzultace, z toho povinná závěrečná pro všechny v 11. výukovém týdnu. Při této konzultaci vedoucí práce zhodnotí dosažené výsledky.

Cíle studia:

Cílem diplomové práce je prokázat schopnost samostatně navrhnout objekt nebo soubor objektů většího rozsahu a prokázat schopnost kreativně a technicky zvládnout návrh konkrétní stavby na konkrétním místě.

Studijní materiály:

Příslušné vyhlášky, předpisy a ČSN.

Periodika a monografie v souvislosti se zadáním.

Poznámka:
Další informace:
https://k129.cz/predmety-magisterskeho-studia/129dpm/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24850405.html