Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Development of Architecture 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129DAR1 ZK 3 2P anglicky
Garant předmětu:
Radomíra Sedláková
Přednášející:
Radomíra Sedláková
Cvičící:
Radomíra Sedláková
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Přednášky procházejí vývojem architektury od antické doby (Egypt, Řecko, Řím) až po současnost (Evropa a země s tradicí západní architektury). Podrobně jsou probírány významné stavby daných období (konstrukce, materiály, dispozice, architektonický koncept). Vztah mezi společností a architekturou

Požadavky:

speciální požadavky k zapsání předmětu nejsou

Osnova přednášek:

1.Jaká je role architektury. Začátky (megalitické stavby). Egyptská architektura

2.Řecká architektura: minojská = architektura Kréty, města=paláce; mykénská = architektura pevnostních hradů; 5. a 4. Století= zlatá doba vzniku klasických řádů, nejvýznamnějších staveb

3.Architektura Říma: Etruskové= nová organizace zakládání a stavby měst. Římané% vynikající inženýři, stavby z cihel a emplektonu

4.Architektura římských provincií. Zakládání nových měst, jejich tradiční „římská“ výbava, změny podle klimatu a místních materiálových možností

5.Raně křesťanská architektura – construkce katakomb, první mauzolea, baptisteria, kostely-baziliky, vliv Konstantinopole

6.Románská architektura: znovu hledání stavitelských zkušeností: od malé kaple k velkému poutnímu kostelu; křížové a tunelové klenby

7.Gotická architektura – první styl nezrozený v Itálii, nové základní znaky stavby: lomený oblouk, vnější opěrný systém, žebrová klenba, kamenické opracování

8.Renesanční architektura – zpět do Itálie, nová společenská vrstva, šlechta „z peněz a obchodu“; zpět k antické tradici; raná renesance = Florencie, vrcholná renesance = Řím, pozdní renesance = kraj Veneto a evropské země

9.Barokní architektura – dynamičnost a teatrálnost v architektuře, stavby jsou plné napětí a pohybu, iluzivní prvky v interiéru. Země expresivního baroka. Nové země ovlivněné evropskou tradicí

10.Architektura 19. Století – doba průmyslové revoluce nese nové materiály, nové konstrukce i nové typy staveb. Století od kamene a cihly k betonu a oceli.

11. Architektura 20. Století – konec klasické řádové architektury, hledání nového výrazu, od secese k funkcionalismu až postmodernismu, od individuálních staveb k typovým a montovaným stavbám

12.Vztah vývoje architektury a vývoje konstrukcí

Osnova cvičení:

předmět nemá cvičení, diskuse je součástí každé přednášky

Cíle studia:

seznámit se s dějinami evropské architektury od antiky až po současnost

Studijní materiály:

(1)Trachtenberg M., Hyman I. : Architecture from prehistory to postmodern, H. N. Abrams, Inc. publisher, The Netherlands, 1986

(2)Nuttgens P.: The Story of Architecture, Phaidon, London, 1983, 1985 and later

(3)Watkin D.: A History of Western Architecture, Laurence King Publisher, 1986, 1992, 1996

Poznámka:
Další informace:
není
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-833

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A833

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1490006.html