Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dějiny architektury 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129DA02 ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Josef Záruba Pfeffermann
Přednášející:
Rudolf Pošva, Josef Záruba Pfeffermann
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Předmět DA2 je druhou sérií přednášek předmětu dějin architektury. Má studentovi poskytnout základní historický přehled architektury středovku a novověku s přesahy do pozdějších epoch. Je dotován 2 hodinami týdně.

Základem přednášek je seznámit studenta nejen s dějinami středověké a raně novověké architektury ale i s teoretickými díly renesančních architektů.

Požadavky:

splnění zkoušky z DA1

Zkouška:

Úspěšné napsání zkouškového testu z vývoje architektury středověku a raného novověku

Osnova přednášek:

1.Raný středověk: Mezi Cáchami a Konstantinopolem.

2.Zrození gotiky, Gotická katedrála.

3.Zakladatelské dílo Přemysla Otakara II.: město, hrad, klášter.

4.Lucemburkové: Gotická architektura v českých zemích.

5.Jagellonská gotika, pozdní gotika a renesance v německých zemích.

6.Italská renesanční architektura I.

7.Italská renesanční architektura II.

8.Šlechtické sídlo šestnáctého století ve Střední Evropě.

9.Italská barokní architektura: Od Tridentského koncilu k vrcholnému baroku.

10.Vrcholné baroko v Itálii.

11.Barokní architektura v Čechách, barokní krajina.

12.Dvůr Ludvíka XIV a jeho vliv: panské sídlo.

13.Svár baroka s osvícenstvím. Rokoko ve Francii a ve Střední Evropě.

Osnova cvičení:

předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Základní přehled o velkých dílech minulosti. Rozvoj historického vědomí vývoje oboru a jeho relevance pro dnešní dobu.

Studijní materiály:

!Kol. aut., Románské umění, nakladatelství Slovart, Praha 2006.!

!Kol. aut., Gotika, nakladatelství Slovart, Praha 2000.

!Kol. aut., Italská renesance, nakladatelství Slovart, Praha 2000.

!Kol. aut., Baroko, nakladatelství Slovart, Praha 1999.

!Kol aut., Dějiny českého výtvarného umění I/1 - VI/2, Praha 1984 – 2007

!Pijoan, J., Dějiny Umění. Praha 1977

?Biegel R., Bachtík J., Macek, P., Barokní architektura v Čechách. Praha 2015

?Blažíček O.J., Sochařství baroka v Čechách, Praha 1958

?Kol. aut., Sláva barokní Čechie I., II., Praha 2001

?Kol. aut., Umění italské renesance, Praha 1996

?Martindale A., Člověk a renesance, Praha 1971

?Mencl V., Česká architektura doby lucemburské, Praha 1948

:Blažíček, O. J. - Kropáček, J., Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991

:Herout, J.: Staletí kolem nás, Praha 1981

Poznámka:
Další informace:
https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129de2a/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:C-206

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C206

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5373306.html