Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Architectural Drawing 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129AD1 KZ 4 3C anglicky
Garant předmětu:
Kamila Housová Mizerová
Přednášející:
Cvičící:
Jan Bačkovský, Ctibor Havelka, Kamila Housová Mizerová
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Předmět Architectural Drawing 1 je určen pro zahraniční studenty různých studijních programů a různé úrovně kreslířské dovednosti. Studenti se v tomto kurzu učí jak se dívat na předměty a jak viděné převést na papír formou zjednodušeného znázornění skutečnosti. Formou skicování nikoli detailním kopírováním skutečnosti. Cílem je naučit studenty kreslit prostorové objekty a vědomě používat principy viděné perspektivy. Používání horizontu, úběžníků. Seznámí se s technikou vizování poměřování proporcí kreslených objektů, stínování a zachycení rozdílných struktur. Naučí se základy kompozice. Během semestru studenti kreslí tužkou, později perem nebo linerem, záleží na schopnostech studenta.

Kurz začíná kresbou zátiší sestavy geometrických těles, poté kresbou organických forem např rostlin. Další část semestru studenti kreslí zemědělské stroje v Národním zemědělském muzeu a dopravní stroje v Národním technickém muzeu v Praze. Složitost těchto objektů vede studenty k prohloubení a využití základů kresby, které získali v začátku kurzu.

Požadavky:

Základní kresebné dovednosti a ctižádost je rozvíjet

Počet povolených absencí studenta je stanoven na 3. Údaje o prezenci na cvičeních si vede vyučující. Prezence na hodinách je nutnou podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu.

Výstupem kurzu je soubor minimálně 10 kreseb podle zadaných témat.

Hodnocení probíhá za účasti všech vyučujících kurzu a studenta. Hodnotí se úroveň kresebných prací a jejich progres.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.-2. kresba sestavy geometrických tvarů

3. - 4. kresba zelených rostlin

5. - 8. kresba zemědělských strojů

9. - 13. kresba dopravních prostředků

Cíle studia:

Rozvíjení prostorové představivosti a výtvarného citu. Naučit studenty postupům při kreslení prostorových složitých předmětů.

Studijní materiály:

1. J. Sýkora a kol.: Architektonické kreslení - skripta ČVUT 2010

https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=480

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-735

10:00–12:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
A735
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1484006.html