Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Grafická prezentace architektury

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129GPA KZ 5 5C česky
Garant předmětu:
Zuzana Pešková
Přednášející:
Cvičící:
Eva Antošová, Petr Aster, Anna Marie Černá, Vojtěch Dvořák, Lucie Formanová, Ctibor Havelka, Kamila Housová Mizerová, Ivo Chvojka, Jiří Kárník, Jan Kašpar, Lukáš Kolibár, Jan Kuták, Radek Macke, Zuzana Pešková, Nikola Puchelová, Dalibor Smutný, Ludmila Stará, Vratislav Ševčík, Vojtěch Taraba
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Předmět GPA je rozdělen na 2 paralelní části, které se navzájem doplňují. Jedna část je věnována kresebnému zobrazování a je dotována 3 hodinami týdně.

Druhá část se věnuje zvládnutí základních nástrojů pro počítačové zobrazování, je dotována 2 hodinami.

Zaměření prvního semestru v kresebné části se týká základů architektonické kresby a způsobu zobrazování – kresba objektů v ortogonální, izometrické a perspektivní formě. Studenti si dále osvojí kresbu stafážní figury, kresbu zeleně a základních geometrických těles.

Jako finální prezentaci každé části (kresebné, počítačové) studenti vyhotoví finální poster, sestávající z jednoduchého objektu, zasazeného do architektonického prostoru, včetně půdorysů, pohledů a řezů. Součástí posteru jsou i variantní řešení architektury.

Požadavky:

Odevzdání prací v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu (viz Moodle).

Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence.

Stálé korigování a kontrola v průběhu výuky. Práce v průběhu semestru je klíčová pro výslednou známku. V případě pochybností o autorství mohou pedagogové zadat studentovi samostatnou úlohu zpracovanou ve škole.

V týdnu, kdy je zpracováváno zadání č. 9 (půdorysy, pohledy a řezy) proběhne celková kontrola dosud rozpracovaných kreseb. Kontrola je povinná, kdo se nebude moci z objektivních důvodů (např. nemoc) účastnit osobně, domluví se na on-line konzultaci.

Výše uvedené požadavky jsou podmínky nutné, ale nikoli postačující pro úspěšné absolvování předmětu.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1. Úvod do výuky architektonické kresby. Viděná perspektiva jednoduchých těles a jejich soustav. Úvod do počítačové grafiky. Představení základních grafických programů.

2. Kresba zjednodušené stafáže - stromy, kresba v plenéru (okolí FSv). Základní nástroje AutoCADu.

3. Viděná perspektiva jednoduchých těles a jejich složitějších soustav. AutoCAD - překreslení skici půdorysu a pohledů do reálných rozměrů.

4. Viděná perspektiva a kompozice sestav jednoduchých těles. Úvod do programu SketchUp - základní nástroje.

5. Kresba zjednodušené stafáže – lidské postavy. SketchUp - práce s blokem a komponentou, vlastní textury, zákres do fotografie.

6. Kompozice pravoúhlých a oblých těles v axonometrii. SketchUP - model domu z podkladů zpracovaných ve 2D (půdorys a pohledy zpracované v AutoCADu).

7. Jedno-úběžná perspektiva. Adobe Photoshop - základní nástroje.

8. Dvou-úběžná perspektiva. Adobe Photoshop - zákres do fotografie.

9. Grafická prezentace zadaného architektonického objektu. Adobe Photoshop - postprodukce.

10. Grafická prezentace zadaného architektonického objektu. Adobe Illustrator - základní nástroje.

11. Grafická prezentace zadaného architektonického objektu. Abobe Illustrator - sestavení prezentace projektu.

12. Sestavení portfolia, tvorba titulní strany, sestavení výsledné prezentace projektu dle zadání.

13. Konzultace, dopracování.

Pro konkrétní semestr je harmonogram cvičení uvedený na webové stránce předmětu a v Moodle.

Cíle studia:

Cílem je zvýšit kompetence studentů Architektury a stavitelství v technikách pro prezentaci architektonického návrhu.

Studijní materiály:

E-learningový kurz na Moodle viz https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=10312.

Pešková, Z.; Svatoš, J.; Kašpar, J.; Mezera, J.; Ševčík, V.; Kárník, J.; Chvojka, I.; Antošová, E. et al. Grafická prezentace architektury Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. ISBN 978-80-01-06637-9.

Sýkora, J. a kol.: Architektonické kreslení. Vydavatelství ČVUT v Praze, skriptum, 2008, 137 s., ISBN 978-80-01-04115-4

Manuály používaných softwarů (AutoCAD, Sketch UP, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator).

Bowkett, S.: Kresli jako architekt, Grada, 2015, 160 s., ISBN 978-80-247-5675-2.

Kolektiv autorů: Skici / Sketches, Kant, 2016, SBN: 978-80-7437-179-0.

Hogrefe, A.: Visualising Architecture. Dostupné z: https://visualizingarchitecture.com

Poznámka:
Další informace:
https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129gpa/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-735

14:00–16:50
(paralelka 110)
Thákurova 7 (budova FSv)
A735
místnost TH:D-1097

18:00–19:50
(paralelka 104)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1097
místnost TH:D-1097

14:00–15:50
(paralelka 112)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1097
místnost TH:A-737

14:00–16:50
(paralelka 111)
Thákurova 7 (budova FSv)
A737
Út
místnost TH:D-1097

08:00–09:50
(paralelka 108)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1097
místnost TH:A-735

14:00–16:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (budova FSv)
A735
místnost TH:D-1097

18:00–19:50
(paralelka 110)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1097
místnost TH:D-1097

10:00–11:50
(paralelka 111)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1097
místnost TH:A-737

14:00–16:50
(paralelka 104)
Thákurova 7 (budova FSv)
A737
místnost TH:A-737

11:00–13:50
(paralelka 105)
Thákurova 7 (budova FSv)
A737
místnost TH:D-1097

16:00–17:50
(paralelka 105)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1097
místnost TH:A-735

11:00–13:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
A735
místnost TH:D-1097

14:00–15:50
(paralelka 106)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1097
místnost TH:D-1097

12:00–13:50
(paralelka 109)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1097
St
místnost TH:A-735

14:00–16:50
(paralelka 109)
Thákurova 7 (budova FSv)
A735
místnost TH:D-1097

18:00–19:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1097
místnost TH:D-1097

16:00–17:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1097
Čt
místnost TH:A-735

14:00–16:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
A735
místnost TH:D-1097

18:00–19:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1097
místnost TH:A-737

14:00–16:50
(paralelka 107)
Thákurova 7 (budova FSv)
A737

místnost TH:A-735

11:00–13:50
(paralelka 108)
Thákurova 7 (budova FSv)
A735
místnost TH:A-735

14:00–16:50
(paralelka 106)
Thákurova 7 (budova FSv)
A735
místnost TH:A-737

14:00–16:50
(paralelka 112)
Thákurova 7 (budova FSv)
A737
místnost TH:D-1097

14:00–15:50
(paralelka 107)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1097
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4171406.html