Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nauka o budovách 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129NB03 Z 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Luboš Knytl
Přednášející:
Luboš Knytl, Petra Novotná, Tomáš Šenberger
Cvičící:
Andrea Abelová, Pavla Grünerová, Jana Hořická, Luboš Knytl, Eva Kosíková, Eva Linhartová, Petra Novotná, Nikola Puchelová, Tomáš Šenberger, Veronika Véle, Radek Zykan
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Přednášky jsou rozděleny na 3 témata - trvale udržitelná architektura, stavby pro průmysl a stavby pro zemědělství a vesnici.

První část se věnuje stavbám z pohledu energetické náročnosti a trvalé udržitelnosti, druhá část je zaměřena na témata, související se zemědělstvím a specifiky vesnice, poslední část se zaměřuje na typologii průmyslových staveb, představených v historickém kontextu (stavby předindustriální a industriální) a s ohledem na jejich základní charakter výroby (stavby jednoúčelové, víceúčelové a kombinované). Součástí přednášek je i téma průmyslového dědictví, jeho identifikace, hodnocení a způsobů ochrany.

Požadavky:

Pro úspěšné zakončení předmětu jsou nutné 3 podmínky:

1. Zpracování a prezentace seminární práce, zadávané ve cvičení

2. Zpracování tematu zemědělství a vesnice, zadaného v druhé části přednáškového cyklu

3. Úspěšné absolvování testu z průmyslových staveb

Po splnění všech tří podmínek získá student zápočet.

Osnova přednášek:

první blok:Udržitelnost ve výstavbě (energetická náročnost, materiálové řešení, vlivy prostředí,...)

druhý blok: Zemědělské stavby a vesnice

třetí blok: Průmyslové stavby a průmyslové dědictví

Závěr, test z průmyslových staveb

Osnova cvičení:

Na prvním cvičení jsou zadána temata pro seminární práce. Temata jsou zaměřena na detailní rozbor soudobých staveb, a to z hlediska obecné typologie, provozu, prostorového architektonického řešení, konstrukčního řešení a zohlednění problematiky trvalé udržitelnosti. V jednotlivých cvičeních jsou vybrané práce prezentovány a je nad nimi vedena diskuse, řízená vedoucím cvičení. Na konci semestru studenti odevzdají práci ve formátu, stanoveném vedoucím cvičení. Je povolena elektronická i papírová forma odevzdání, rozhoduje vedoucí cvičení.

Cíle studia:

Cílem je prohloubit znalosti, nutné pro další studium i pro projekční praxi. Předmět nemá přímé návaznosti na jiné předměty, ale jeho zvládnutí je potřebné především pro školní projekty, a to nejen z hlediska architektonického, ale i konstrukčního a ekonomického. Klade důraz na soudobé tendence vývoje projekční praxe.

Studijní materiály:

Sýkora, J., Venkovský prostor II. - Územní plánování vesnice a krajiny (skriptum ČVUT), 2002

Beran, L., Valchářová,Vl., Pražský industriál, VCPD, Praha 2006

Beran, L., Valchářová,Vl., Industriál libereckého kraje, VCPD, Praha 2008

Dvořáková,E., Fragner.B., Šenberger.T., Industriál_paměť_východiska, Titanic/Grada, 2007

Hlaváček E., Architektura pohybu a proměn. Praha 1985. Vydal Odeon, 09/13.01-519-85

Šenberger T., Rekonstrukce výrobně-technických staveb k novým účelům, Praha 1995 (Rozpravy Národního technického muzea v Praze č. 137). Vydalo Národní technické muzeum v Praze, ISBN 80-7037-044-0

Zemánková H., Tvořit ve vytvořeném, Nové funkční využívání uvolněných objektů, vydal Vysoké učení technické v Brně, Akademické nakladatelství CERM, ISBN) VUT Brna) 80-214-2365-X, ISBN (CERM) 80-7204-281-5

Hlušičková H.,ed.), Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl I.–IV., Praha 2001–2004. ISBN 80-7277-042-X.

Poznámka:
Další informace:
https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/nauka-o-budovach-3/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-202

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C202
St
Čt
místnost TH:A-833

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
A833
místnost TH:A-833

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
A833
místnost TH:A-833

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
A833
místnost TH:A-833

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
A833
místnost TH:A-833

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A833
místnost TH:A-833

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
A833
místnost TH:A-833

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
A833
místnost TH:A-833

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A833
místnost TH:A-833

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
A833

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4770206.html