Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Atelier architektonické tvorby 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129AT02 KZ 6 6C česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu 129AT02 je podmínkou pro zápis na předmět 125BPAA.
Úspěšné absolvování předmětu 129AT02 je podmínkou pro zápis na předmět 127BPAA.
Úspěšné absolvování předmětu 129AT02 je podmínkou pro zápis na předmět 129BPAA.
Úspěšné absolvování předmětu 129AT02 je podmínkou pro zápis na předmět 124BPAA.
Garant předmětu:
Petr Šikola
Přednášející:
Cvičící:
Matěj Boháč, Vojtěch Dvořák, Libor Fránek, Vladimír Gleich, Štěpánka Hájková, Helena Hexnerová, Michal Hlaváček, Jana Hořická, Jolana Hrochová, Mikuláš Hulec, Radek Jakeš, Barbora Jelínek, Zdeněk Jiran, Hana Klapalová, Luboš Knytl, Petr Kolář, Miloš Kopřiva, Bedřich Košatka, Jaromír Kročák, Petr Lédl, Eva Linhartová, Petr Máša, Tomáš Med, Miroslav Němeček, Pavla Neradová, Petra Novotná, Jiří Pošmourný, Zdeněk Rychtařík, Edita Sapíková, Tadeáš Slavkovský, Jan Šabart, Petr Šikola, Michal Šmolík, Stanislava Šulcová, Jiří Trojan, Andrea Vášková, Radek Zykan
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Tématem ateliéru je budova menšího rozsahu s jedním provozním okruhem v konkrétním prostředí.

Jde o budovu běžného druhu občanské vybavenosti menší velikosti. Nedílnou součástí zadání je navazující venkovní veřejný prostor.

Požadavky:

Odevzdání práce v termínu

Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu

Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence

Osnova přednášek:

NEJSOU

Osnova cvičení:

[1 - 3] Analýza zadání, shromáždění informací z oblasti typologie / legislativní a normové požadavky, zpracování (sběr a studium) rešerší s rozborem provozu, typologie a konstrukce vztahující se k zadání, s vlastním komentářem.

[4 - 6] Tvorba konceptu / konceptuální modely a skici, hledání dispozičních, prostorových a konstrukčních vazeb, ověřování měřítka a proporcí stavby v perspektivních skicách a pracovních modelech, besedy, přednášky, diskuse, exkurze, ateliérová prezentace definitivního konceptu stavby - vysvětlení navrhovaného ideového a prostorového uspořádání stavby, funkčních vazeb, řešení situace, konstrukčního a statického konceptu.

[7 - 9] Převedení konceptu do návrhu: forma, funkce, provoz, konstrukce, technologie, materiál, detaily.

[10 - 13] Finalizace řešení - architektonické, materiálové a barevné řešení, konstrukční a technické řešení/ateliérová prezentace, práce v grafických programech, příprava výsledného zpracování studie do prezentační podoby.

Cíle studia:

Pochopení a navázání na kontext místa zadané úlohy, osvojení si principů provozního a dispozičního řešení malé občanské stavby. Schopnost vypracovat prezentaci návrhu ve stupni architektonická studie.

Studijní materiály:

!Platná legislativa - normy ČSN, vyhlášky (zejm. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy), vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), zákony (zejm. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu). Publikace Navrhování staveb (Ernst Neufert).

?Periodika aktuální architektury - zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Domus, Architect+, ASB, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, apod. Digitální media: Archdaily, ADGnews, Dezeen.

Poznámka:
Další informace:
https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129at02-129atv2/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-834

08:00–13:50
(paralelka 109)
Thákurova 7 (budova FSv)
A834
místnost TH:D-A6

08:00–13:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A6
místnost TH:D-A1

08:00–13:50
(paralelka 105)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A1
místnost TH:D-A3

08:00–13:50
(paralelka 104)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A3
místnost TH:D-A5

08:00–13:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A5
místnost TH:A-833

08:00–13:50
(paralelka 108)
Thákurova 7 (budova FSv)
A833
místnost TH:D-A4

08:00–13:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A4
místnost TH:D-A2

08:00–13:50
(paralelka 107)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A2
místnost TH:D-A7

08:00–13:50
(paralelka 106)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A7
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4769606.html