Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Atelier architektonické tvorby - základní 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129ATZ2 KZ 6 4C česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu 129ATZ2 je podmínkou pro zápis na předmět 125BPAA.
Úspěšné absolvování předmětu 129ATZ2 je podmínkou pro zápis na předmět 127BPAA.
Úspěšné absolvování předmětu 129ATZ2 je podmínkou pro zápis na předmět 129BPAA.
Úspěšné absolvování předmětu 129ATZ2 je podmínkou pro zápis na předmět 124BPAA.
Garant předmětu:
Jana Hořická
Přednášející:
Jana Hořická
Cvičící:
Andrea Abelová, Petr Aster, Richard Bartík, Michal Blažek, Matěj Boháč, Adam Bohatý, Nikolay Brankov, Anna Marie Černá, Tereza Čivrná, Vojtěch Dvořák, Iva Dvořáková, Jakub Ficenec, Lucie Formanová, Libor Fránek, Karel Hájek, Štěpánka Hájková, Jana Hořická, Mikuláš Hulec, Barbora Jelínek, Ladislav Kalivoda, Jan Kašpar, Filip Klozar, Jan Kuták, Štěpán Lajda, Martin Lapšanský, Petr Lédl, Petra Lenz, Eva Linhartová, Zuzana Marytová, Petra Novotná, Nikola Puchelová, Martin Souček, Martin Stark, Vojtěch Taraba, Jiří Trojan, Aleš Vaněk, Jakub Zoula
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Atelier architektonické tvorby základní 2 navazuje na Atelier architektonické tvorby základní 1. Stěžejní náplní předmětu je rozšíření aplikace procesu architektonického navrhování o otázky typologické a ergonomické. Hlavním cílem výuky v obecné rovině je spolu s dalším rozvojem kreativity také ovládnutí postupů architektonického navrhování, osvojení si pracovních návyků a rozvržení projektové práce aplikované na zadání menšího rozsahu. Konkrétním cílem práce je návrh drobné stavby, typologicky specifikované, s prvkem bydlení.

Požadavky:

Aktivní účast na atelierech (povolena je pouze omluvená absence max 25% vyuč. hodin) - individuální konzultace mimo cvičení nenahrazují povinnou účast na hodinách.

Účast na kontrolních termínech a presentacích.

Odevzdání prací v předepsaném termínu, rozsahu a formátu.

Výše uvedené požadavky jsou podmínky nutné, ale nikoli postačující pro úspěšné absolvování předmětu.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

Rámcový program semestru:

1.Zadání: představení a interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení.

2.Analýza zadání, prostředí a dalších souvislostí, tvůrčí a typologická rešerše.

3.Tvůrčí a typologická rešerše, diskuse o architektuře, práce na konceptu, prověřování variant.

4.Práce na konceptu, prověřování variant, diskuze o architektuře.

5.Práce na konceptu, prověřování variant, 1. kontrola rozpracovanosti - stabilizace konceptu.

6.Rozpracování návrhu.

7.Rozpracování návrhu.

8.Rozpracování návrhu.

9.Rozpracování návrhu.

10.Rozpracování návrhu.

11.2. kontrola rozpracovanosti, dokončování finálního návrhu.

12.Práce na finální prezentaci návrhu - výkres a model.

13.Práce na finální prezentaci návrhu - výkres a model.

Případné úpravy harmonogramu jsou v kompetenci vedoucích jednotlivých ateliérů.

Cíle studia:

Atelier navazuje na předchozí ateliéry a rozšiřuje dovednosti, které by si měl student po úspěšném ukončení tohoto předmětu ovládat:

- orientovat se v procesu návrhu a být schopen řešit projektový typ zadání ve vymezeném čase (1 semestr);

- rozvinout schopnost kreativně pracovat a koncepčně přistupovat k řešení zadání;

- chápat kontext zadání a osvojit si metody k jeho poznání a popsání;

- vnímat v souvislostech výtvarně prostorové a provozní řešení;

- zvládnou kritickou práci s rešeršemi v průběhu celého procesu návrhu;

- definovat základní konstrukční principy a materiálové řešení návrhu;

- prezentovat komplexně návrh ve všech jeho fázích, verbálně i graficky.

Studijní materiály:

Zahraniční odborná periodika zaměřená na současnou světovou architekturu:

A10 - new Eropean architecture, The Architecture Review, Wetbewerbe Aktuel, Detail ad.

Česká odborná periodika zaměřená na současnou světovou a Českou architekturu:

Architect+, Era 21 ad.

Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design, např.:

http://www.archiweb.cz/, https://www.archdaily.com/, http://www.archplus.net, https://www.detail-online.com/, https://www.dezeen.com/, http://www.landezine.com/, http://www.baunetz.de/, https://www.nextroom.at

Publikace o současné architektuře.

Poznámka:
Další informace:
https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129atz2/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:D-A5

10:00–13:50
(paralelka 107)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A5
místnost TH:D-A3

10:00–13:50
(paralelka 105)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A3
místnost TH:D-A1

10:00–13:50
(paralelka 104)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A1
místnost TH:D-A2

10:00–13:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A2
místnost TH:D-A7

10:00–13:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A7
místnost TH:D-A8

10:00–13:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A8
místnost TH:D-A4

10:00–13:50
(paralelka 106)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A4
Út
St
Čt

místnost TH:D-A3

10:00–13:50
(paralelka 111)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A3
místnost TH:D-A1

10:00–13:50
(paralelka 109)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A1
místnost TH:D-A8

10:00–13:50
(paralelka 108)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A8
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4950006.html