Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Introductory Design Studio

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129INDS KZ 6 4C anglicky
Garant předmětu:
Jana Hořická
Přednášející:
Cvičící:
Adam Bohatý, Jana Hořická, Štěpán Lajda, Eva Linhartová
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Semestrální program je organizován tak, aby studenty seznámil s procesem architektonického navrhování a simuloval všechny fáze procesu s určitou mírou zjednodušení: analýzu a pochopení zadání, formulaci konceptu, návrh řešení, architektonický detail, ústní a grafickou prezentaci atd. Předmětem návrhu je malý objekt, v němž je umístěna jednoduchá funkce s elementární regulací. Závěrečné kompetence po absolvování kurzu jsou: Pochopení procesu navrhování a jeho fází a vytvoření návrhu jednoduchého objektu.

KURZ JE PRIMÁRNĚ URČEN PRO STUDENTY ARCHITEKTURY VE 2./3. SEMESTRU, VYŽADUJE ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI V OBLASTI ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A PREZENTACE.

Požadavky:

Aktivní účast na atelierech (povolena je pouze omluvená absence max 25% vyuč. hodin) - individuální konzultace mimo cvičení nenahrazují povinnou účast na hodinách.

Účast na kontrolních termínech a presentacích.

Odevzdání prací v předepsaném termínu, rozsahu a formátu.

Výše uvedené požadavky jsou podmínky nutné, ale nikoli postačující pro úspěšné absolvování předmětu.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

Rámcový program semestru (v týdnech):

1.Zadání: představení a interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení.

2.Analýza zadání, prostředí a dalších souvislostí, tvůrčí a typologická rešerše.

3.Tvůrčí a typologická rešerše, diskuse o architektuře, práce na konceptu, prověřování variant.

4.Práce na konceptu, prověřování variant, diskuze o architektuře.

5.Práce na konceptu, prověřování variant, 1. kontrola rozpracovanosti - stabilizace konceptu.

6.-10. Rozpracování návrhu.

11.2. kontrola rozpracovanosti, dokončování finálního návrhu.

12.-13. Práce na finální prezentaci návrhu - výkres a model.

Případné úpravy harmonogramu jsou v kompetenci vedoucích jednotlivých ateliérů.

Cíle studia:

Atelier navazuje na předchozí ateliéry a rozšiřuje dovednosti, které by si měl student po úspěšném ukončení tohoto předmětu ovládat:

- orientovat se v procesu návrhu a být schopen řešit projektový typ zadání ve vymezeném čase (1 semestr);

- rozvinout schopnost kreativně pracovat a koncepčně přistupovat k řešení zadání;

- chápat kontext zadání a osvojit si metody k jeho poznání a popsání;

- vnímat v souvislostech výtvarně prostorové a provozní řešení;

- zvládnou kritickou práci s rešeršemi v průběhu celého procesu návrhu;

- definovat základní konstrukční principy a materiálové řešení návrhu;

- prezentovat komplexně návrh ve všech jeho fázích, verbálně i graficky.

Studijní materiály:

Zahraniční odborná periodika zaměřená na současnou světovou architekturu: A10 - new Eropean architecture, The Architecture Review, Wetbewerbe Aktuel, Detail ad.

Česká odborná periodika zaměřená na současnou světovou a Českou architekturu: Architect+, Era 21 ad.

Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design, např.:

http://www.archiweb.cz/, https://www.archdaily.com/, http://www.archplus.net, https://www.detail-online.com/, https://www.dezeen.com/, http://www.landezine.com/, http://www.baunetz.de/, https://www.nextroom.at

Publikace o současné architektuře.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:D-A8

15:00–18:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A8
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5141206.html