Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Architektonické kreslení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129AKR KZ 4 3C česky
Garant předmětu:
Zuzana Pešková
Přednášející:
Cvičící:
Eva Antošová, Jan Bačkovský, Jakub Ficenec, Ctibor Havelka, Kamila Housová Mizerová, Ivo Chvojka, Jiří Kárník, Jan Kašpar, Jan Kuták, Radek Macke, Zuzana Pešková, Dalibor Smutný, Ludmila Stará, Vratislav Ševčík
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Ve cvičeních Architektonického kreslení se studenti učí správně vnímat a „vidět“ tvary a hmotu ve vzájemných proporčních vztazích, prostorových souvislostech, v měřítku a vizuální perspektivě. Modelem jsou nejprve sestavy geometrických těles, posléze doplněné draperií a jinými objekty. Posluchač se učí rozvrhnout a optimálně umístit kresbu do formátu a pomocí vizování, horizontu a úběžníků budovat výslednou kompozici. Souvislá průprava napomáhá pokroku v zacházení s tužkou a současně v profilování osobního rukopisu. Cílem je rozvíjet prostorové vidění a získat zručnost v kresbě a skicování, která je jako komunikační prostředek při zhotovování architektonických návrhů nepostradatelná. Stálá pozornost je věnována aspektům tvaru a hmoty v prostoru, vyjádření světla a stínů, plastičnosti, struktury a rozlišení materiálů.

Požadavky:

Počet povolených absencí studenta je stanoven na 3. Údaje o prezenci na cvičeních si vede vyučující. Prezence na hodinách je nutnou podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu.

10. výukový týden probíhá kresba klausury. Studenti kreslí sami zadanou exteriérovou scenérii (interiérovou v případě nepřízně počasí) bez korekce vyučujících. Vyučující na konci hodiny kresbu od studenta vyberou a oklasifikují jí společně s ostními odevzdanými kresbami. Známka z klausury představuje 25 % výsledné známky.

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je dále nutné v závěru semestru odevzdat minimálně 13 výkresů dle témat zadaných na hodině.

Odevzdáván je soubor fyzických kreseb v prvním týdnu zkouškového období letního semestru (den, hodina a místo převzetí budou upřesněny a sděleny studentům v dostatečném předstuhu prostřednictvím e-mailu a na cvičeních).

Klasifikace probíhá komisionálně za účasti všech vyučujících předmětu.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1.Kresba sestavy geometrických těles (tužkokresba).

2.Kresba sestavy geometrických těles (tužkokresba, kolorovaná kresba).

3.Kresba sestavy geometrických těles s přírodninou (tužkokresba).

4.Kresba figury - pochopení základních proporčních souvislostí (tužkokresba).

5.Kresba figury - kresba podle dřevěných panáků (tužkokresba).

6.Kresba figury - kresba podle skutečného živého modelu (tužkokresba).

7.Kresba přírodnin, stromů (tužkokresba).

8.Kresba přírodnin, stromů - nácvik stafáže (tužkokresba, případně kolorovaná kresba).

9.Exteriér - kresba architektury v prostoru (tužkokresba).

10.Exteriér - kresba architektury v prostoru (tužkokresba). Klausurní práce.

11.Exteriér - kresba architektury v prostoru (tužkokresba, případně kolorovaná kresba).

12.Exteriér - kresba architektury v prostoru (tužkokresba, případně kolorovaná kresba).

13.Konzultace, dopracování.

Cíle studia:

Cílem je rozvíjet základní výtvarné kompetence architektů, a to zejména prostorovou představivost a schopnost rychlé skici.

Studijní materiály:

!Pešková, Z. a kol.: Grafická prezentace architektury, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2019, ISBN978-80-01-06637-9

!Sýkora, J.: Odborné kreslení, Grada, 2011, 120 s. ISBN 978-80-247-3635-8

!Sýkora, J. a kol.: Architektonické kreslení. Vydavatelství ČVUT v Praze, skriptum, 2008, 137 s., SBN 978-80-01-04115-4

?Flint, T.: Anatomie pro výtvarníky. Svojtka & Co, 2009, 208 s., ISBN 978-80-7352-243-8

?Constance, D.: Jak kreslit lidské tělo: Anatomie, proporce, rovnováha, pohyb, světlo, kompozice.

?Svojtka & Co, 2002, 128 s. ISBN 978-80-72-37565-3

?Thorspecken, T.: Skicujeme v ulicích – Kompletní průvodce technikami, Grada 2015, 128 s. ISBN: 978-80-247-5248-8.

:Dřevění panáci pro nácvik kresby

:Kurz předmětu na Moodle

:Digitální archiv předmětů výtvarné tvorby na Moodle-ostatní

Poznámka:
Další informace:
https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129akr/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-737

10:00–12:50
(paralelka 106)
Thákurova 7 (budova FSv)
A737
místnost TH:A-735

13:00–15:50
(paralelka 111)
Thákurova 7 (budova FSv)
A735
místnost TH:A-735

10:00–12:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
A735
místnost TH:A-737

13:00–15:50
(paralelka 110)
Thákurova 7 (budova FSv)
A737
Út
místnost TH:A-735

14:00–16:50
(paralelka 112)
Thákurova 7 (budova FSv)
A735
místnost TH:A-737

14:00–16:50
(paralelka 107)
Thákurova 7 (budova FSv)
A737
St
místnost TH:A-737

10:00–12:50
(paralelka 109)
Thákurova 7 (budova FSv)
A737
místnost TH:A-735

10:00–12:50
(paralelka 108)
Thákurova 7 (budova FSv)
A735
Čt
místnost TH:A-737

10:00–12:50
(paralelka 104)
Thákurova 7 (budova FSv)
A737
místnost TH:A-735

13:00–15:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
A735
místnost TH:A-735

10:00–12:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (budova FSv)
A735
místnost TH:A-737

13:00–15:50
(paralelka 105)
Thákurova 7 (budova FSv)
A737

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4175306.html