Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Architektonická kompozice 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129AKP Z 4 3P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Posluchači jsou seznamováni s obecně platnými kompozičními zásadami a šířeji i vlivy, které na formu architektury působí. Zásady jsou dokumentovány na velkém množství příkladů jak historické tak současné architektury. Studenti jsou vedeni k hlubšímu vnímání architektury, ke kvalifikování kompozičních jevů, rozpoznání idejí, dobových dogmat a kreativity autora. Na příkladech staveb z poslední doby jsou představeny různé přístupy tvůrců, jejich metody a názory. Jsou představena různá hodnotící kritéria a různé pohledy na architekturu jako komplexní stavební umění. V širším slova smyslu je představena architektura jako umění, spojující řadu často protichůdných požadavků.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět má za cíl seznámit studenty se základními vztahy a principy, ovlivňujícími vznik architektonického díla.

Studijní materiály:

(1) Birnbaum Vojtěch: Vývojové zákonitosti v umění, Odeon Praha 1987; (2) Dvořák V., Tichý L.: Architektonická kompozice, skriptum ČVUT; (3) Krier Rob: Architektura - volba nebo osud, Akademia 2001; (4) Architectural Magazines (Architekt, Fórum, Stavba, ABS, Wetbewerb aktuel...); (5) Memoirs of a summary of the work of contemporary architecture (Contemporary European Architects, Taschen, od r.1990)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2771506.html