Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dějiny umění

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129DEUM Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Josef Záruba Pfeffermann
Přednášející:
Rudolf Pošva, Josef Záruba Pfeffermann
Cvičící:
Rudolf Pošva, Josef Záruba Pfeffermann
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Přehled dějin evropského umění od starověku k nové době

Požadavky:

absolvování kurzu dějin architektury

povinná účast na exkurzích

písemná práce na schválené téma

Osnova přednášek:

1.Imperium, imperiální reprezentace a jeho umělecká díla.

2.Výzdoba a vývoj křesťanského chrámu. Základy ikonografie.

3.„Neučiníš sobě rytiny“: architektura a ikonoklasmus.

4.Ve stínu Karla IV. Zlatý věk Čechie a jeho odraz v české kultuře.

5.Pozdní gotika ve Střední Evropě: stylové variace.

6.Rukopis architekta: umělecký názor ve stavbě a ve výtvarném díle velkých renesančních tvůrců.

7.Barokní konverze, emoční strategie v barokním umění.

8.Jan Blažej Santini: symbolika půdorysných řešení.

9.Průmyslová revoluce a sentimentální krajina: svár osvícence s romantikem.

10.Gesamtkunstwerk - všeumělecké dílo.

11.Avantgardní umělec: architekt, sochař, malíř, hudebník.

12.Inspirace přírodou - umění a architektura kolem roku 1900.

13.Rozvod umění a architektury ve dvacátém století.

Osnova cvičení:

exkurze do jednotlivých státních sbírek a památkových objektů.

Povinné absolvování tří exkurzí

Cíle studia:

základní znalost oboru dějin umění

Studijní materiály:

!Gombrich, H. E.: Umění a iluze, Studie o psychologii obrazového znázorňování. Praha: Odeon. 1985

!Kol. aut., Románské umění, nakladatelství Slovart, Praha 2006.

!Kol. aut., Gotika, nakladatelství Slovart, Praha 2000.

!Kol. aut., Italská renesance, nakladatelství Slovart, Praha 2000.

!Kol. aut., Baroko, nakladatelství Slovart, Praha 1999.

!Kol aut., Dějiny českého výtvarného umění I/1 - VI/2, Praha 1984 – 2007

!Pijoan, J., Dějiny Umění. Praha 1977

?Biegel R., Bachtík J., Macek, P., Barokní architektura v Čechách. Praha 2015

?Homolka J., Krása J., Mencl V., Pozdně gotické umění v Čechách

?Kol. aut., Umění italské renesance, Praha 1996

?Švácha R. Od moderny k funkcionalismu, Praha 1985

?Toman R. a kol, Gotika – Architektura, sochařství, malířství, Praha 2000

:Blažíček, O. J. – Kropáček, J., Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991

Poznámka:
Další informace:
https://k129.cz/predmety-magisterskeho-studia/129deum/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:C-206

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C206
místnost TH:A-833

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A833
místnost TH:A-833

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A833
Čt

místnost TH:A-833

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
A833
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4847306.html