Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Historie moderní české architektury

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D29HMA ZK 2P česky
Garant předmětu:
Zdeněk Lukeš
Přednášející:
Zdeněk Lukeš, Lenka Popelová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Obsahem je seznámit studenty s vývojem české architektury od druhé poloviny XIX. století až do současnosti s důrazem na urbanismus, vývoj architektonických stylů a nejvýznamnější osobnosti. Děje se tak formou přednášek a vycházek po pražské architektuře příslušného období. Součástí je i srovnání s vývojem evropské architektury té doby a vzájemné vlivy.

Výsledkem by měla být základní obeznámenost posluchačů s danou tématikou, orientace ve vývoji architektonických stylů, znalost nejvýznamnějších osobností naší architektonické scény a schopnost zařadit českou architekturu daného období do kontextu evropské a světové tvorby.

Požadavky:

Nejsou.

Osnova přednášek:

Individuální konzultace v rozsahu předmětu, při více studentech v semestru vypsáno v jeden čas - bude individuálně upřesněno. Jelikož se jedná o doktorské studium, je každý úkol individuální, v návaznosti na zadání doktorské práce.

Osnova cvičení:

Viz výše.

Cíle studia:

Viz výše.

Studijní materiály:

Dle zaměření dané práce.

Povinná literatura (výběr):

● Petr Vorlík - Klára Brůhová - Jan Zikmund, Hubert Guzik - Lenka Popelová - Veronika Vicherková - Martin Horáček a kol. Česká poválečná architektura „pod ochranou a bez“, Zprávy památkové péče, 2017, 77(4), s. 456-462.

● Martin Strakoš (ed.), et al. - Lenka Popelová. Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie - architektura - památkový potenciál. Praha: NPÚ, 2017. ISBN 978-80-87967-14-0. (v rámci projektu NAKI II DG16P02R007, Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR).

● Eva Novotná, Poválečná bytová výstavba a památková péče na příkladu Velké Británie a Skandinávie. Zprávy památkové péče, 75 (4), 2015, s. 307.

● Martin Strakoš. Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton. Kapitoly o architektuře a výtvarném umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu. Ostrava: NPÚ, ÚOP Ostrava, 2014.

● Rostislav Švácha (ed.). SIAL. Olomouc: Arbor vitae, Muzeum umění, 2010.

● Petr Urlich (ed.) – Petr Vorlík – Katarína Andrášiová – Beryl Filsaková – Lenka Popelová. Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2006, 303 s.

● Oldřich Ševčík. Programy a prohlášení architektů XX. století. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1999.

● Oldřich Ševčík - Ondřej Beneš. Architektura 60. let. „Zlatá šedesátá“ v české architektuře 20. století. Praha: Grada, 2009.

● Kenneth Frampton. Moderní architektura. Kritické dějiny. Praha: Academia, 2004.

● Matúš Dulla - Henrieta Moravčíková. Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava: Slovart, 2002.

Povinná literatura v cizím jazyku (výběr):

Dennis Sharp. Twentieth Century Architecture. A Visual History. London, Lund Humphries, 1991.

Doporučená literatura v češtině (výběr):

● Petr Urlich - Radomíra Sedláková - Lenka Popelová - Pavel Škranc a kol. Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století, FSv ČVUt v Praze, 2017 (digitální nosič v rámci projektu NAKI II DG16P02R007, Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR).

● Lenka Popelová. Vliv architektonických soutěží konce padesátých let a šedesátých let na vývoj architektonické formy. Architektúra a urbanizmus, 2014, XLVIII(1-2), 54-73.

● Lenka Popelová (ed.) – Eva Špačková (ed.) – Radovan Lipus – Jiří Nekvasil – Albert Pražák – Radomíra Sedláková – Zbyněk Srba – Martin Strakoš – Marie Šťastná – Petr Urlich – Ladislav Vrchovský. Svět architektury a divadla. Architekt Ivo Klimeš. Praha, GRADA PUBLISHING, 2014.

● Lenka Popelová. Architektonické a architektonicko-urbanistické soutěže šedesátých let. Jejich specifický přínos v dějinách československé architektury. In: Architektúra a urbanizmus. 2013, roč. XLVII, č. 47, č. 3, s. 34-51.

● Ladislav Zikmund-Lender. Experimentální sídliště Invalidovna. Hradec Králové, Praha, Národní památkový ústav, 2014.

……………………..

Studijní pomůcky - nejsou

Poznámka:

ASD

Další informace:
Viz stránky katedry.
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6307906.html