Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nauka o budovách 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129NB02 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Luboš Knytl
Přednášející:
Ladislav Kalivoda, Luboš Knytl, Miloš Kopřiva, Petr Lédl, Jindřich Svatoš, Radek Zykan
Cvičící:
Andrea Abelová, Pavel Filsak, Pavla Grünerová, Luboš Knytl, Eva Kosíková, Eva Linhartová, Běla Menčlová, Nikola Puchelová, Veronika Véle, Radek Zykan
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Přednášky jsou věnovány problematice vybraných typů občanských staveb, především stavbám pro zdravotnictví, školství, dopravu. Přednášky se zaměřují na provozní vazby, provozní okruhy uvnitř struktur, specifické nároky z různých úhlů pohledu - od sociálních po např. hygienické. Všímají si i urbanistických souvislostí, technologických nároků a konstrukčních specifik, typických pro příslušný okruh staveb.

Cvičení navazují na přednášky.

Požadavky:

Před přihlášením ke zkoušce je nutné získat zápočet, udělení zápočtu je podmíněno odevzdáním cvičení v požadované kvalitě.

Osnova přednášek:

Pořadí přednášek se může lišit v závislosti na ostatních aktivitách přednášejících v průběhu semestru.

1.-2. Stavby pro školství a výchovu - Mateřské školy a předškolní zařízení. Funkce, členění, specifické nároky podle umístění, typu zařízení, výchovně vzdělávacích programů. Alternativní možnosti a s tím související dispoziční proměny. Školy základní, střední a odborné. Systém, vzdělávací soustava, základní a alternativní typy výuky. Výchovně vzdělávací systém. Nároky hygienické, sociologické, kulturní. Typy školských staveb a areálů. Vysoké koly a vysokoškolské areály.

3.-4. Stavby pro kulturní a společenské účel - galerie a výstavní prostory a související zázemí těchto typů staveb. Specifické nároky, urbanistické podmínky, městský kontext. Divadla a koncertní síně. Knihovny, kulturně - vzdělávací instituce. Zařazení do vzdělávacího systému, význam pro rozvoj obcí a regionů. Specifické provozní nároky s ohledem na rozsah působnosti a zařazení v systému obdobných institucí. Urbanistické souvislosti, systém kulturních zařízení ve městě, obci, státu.

5.-6. Administrativní budovy. Stručný vývoj ADB s ohledem na změny dispozic, pracovního prostředí a funkce. Soudobé tendence ve vývoji administrativních činností s ohledem na rozvoj technologií. Ergonomické a hygienické nároky na administrativní činnosti. Související provozy v administrativních stavbách (odpočinek, stravování,...). Příklady progresivních řešení. Certifikace Breeam, Leed.

7.-8. Stavby pro obchod a služby - urbanistické souvislosti, význam ve struktuře města, základní provozní nároky a specifické požadavky. Příklady.

9.-10. Stavby pro zdravotnictví. Systém zdravotní péče - nároky na zdravotnické, léčebné a lázeňské areály, specifika jednotlivých zařízení podle dosahu, odborného zaměření a místních podmínek. Konkrétní zařízení a jejich specifické nároky. Řešení základních uspořádání jednotlivých provozních jednotek v rámci systému zdravotnické péče.

11.-12. Stavby pro seniory - speciální systém zdravotní péče - péče o seniory, péče o osoby s nastupující demencí. Paliativní péče. Specifické nároky jednotlivých zařízení podle typu a rozsahu péče a poskytovaných služeb. Společenské souvislosti a soudobý pohled na život ve stáří.

13. -14.Stavby pro sport - systém a určení sportovních staveb, urbanistické požadavky, systémové nároky. Zařízení otevřená a krytá. Okruh návštěvníků a okruh sportovců. Přístupy, viditelnost, bezpečnostní nároky. Provozní linky v různých typech sportovních staveb, dělení podle sportovních odvětví. Rekreační sport a relaxace. Příklady řešení.

15. Sakrální stavby a komunitní centra. Funkce těchto typů staveb, zapojení do života společnosti, význam pro sociální strukturu a vazby. Příklady nejnovějších realizací a jejich vliv na fungování komunit.

16.Membránové konstrukce. Vývoj, příklady realizací, specifické možnosti použití.

Osnova cvičení:

Cvičení se zaměřují na zpracování pěti různých typologických druhů, a to v celkovém i detailním zadání. První cvičení navazuje na závěr předchozího semestru (stavby pro stravování), ostatní cvičení navazují na přednášky. Rozsah a způsob odevzdání, způsob prezentace a konkrétní zadání sdělí vyučující na prvním cvičení.

Cíle studia:

Cílem je poskytnout studentům základní přehled, který jim umožní vypracovat projekty v předmětech AT01 a AT02 - tedy velké a malé občanské stavby. Přednášky i cvičení jsou koncipovány tak, aby student dokázal vypracovat provozní a dispoziční schéma jednotlivé stavby i souboru staveb, vyhodnotit jejich parametry a stanovit základní dispoziční souvislosti, včetně souvisejících aspektů jako je doprava v klidu (parkování), vazba na veřejný prostor a ekonomii provozu.

Studijní materiály:

Publikace, zaměřené na daný typ staveb (knihovna Katedry architektury, NTK, architektonické weby)

Veřejný prostor (IPR), Architektura a veřejný prostor (Zlatý řez, 2013)

Neufert E. a kol.: Navrhování staveb, Consult Invest, Praha,2000

Sociologie stáří a seniorů (Grada, 2012), Membránová architektura (Kopřiva a spol., ČVUT, 2015)

Poznámka:
Další informace:
https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129nbo2-129nb3a-129nb4a/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-834

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
A834
místnost TH:A-834

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (budova FSv)
A834
místnost TH:A-834

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
A834
místnost TH:A-834

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
A834
Út
místnost TH:C-202

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C202
St
místnost TH:A-834

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
A834
místnost TH:A-834

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
A834
místnost TH:A-834

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
A834
místnost TH:A-834

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
A834
místnost TH:A-834

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A834
místnost TH:A-834

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A834
Čt

místnost TH:C-206

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C206
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4769706.html