Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

20th Century Architecture

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D29CAR ZK 2P anglicky
Garant předmětu:
Zdeněk Lukeš
Přednášející:
Zdeněk Lukeš, Josef Záruba Pfeffermann
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Předmět probíhá formou přednášek, jeden dvouhodinový blok týdně.

Přednášky se věnují jak stěžejním dílům moderní architektury, tak i teorii, urbanismu a socioekonomickým aspektům průmyslového rozvoje.

Požadavky:

Zkouška probíhá písemnou formou

Pedagog je oprávněn k ústní konzultaci

Osnova přednášek:

1. Teoretické základy modernistických architektonických konceptů v 19. století

2. Hlavní představitelé meziválečného funkcionalismu

3. Hnutí postmoderny. Přednášející nastiňuje rivalitu a prolínání modernistických a tradicionalistických proudů

4. Velké stavby 20. století Představení charakteristických znaků a významných staveb v jejich specifických kulturních, národních a autorských úpravách.

5. Velké stavby 20. století II

6. Velké stavby 20. století III

7. Velké stavby 20. století IV

8. Socialistický realismus

9. Postmodernismus,

10. Pokračování modernismu,

11. High-tech,

12. Dekonstruktivismus, shrnutí a závěr

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Kritický přístup k moderním a současným architektonickým kreacím

Seznámení se s největšími díly relevantních architektů ve světovém měřítku.

Vhled do teoretických otázek moderní a současné architektury.

Studijní materiály:

Frampton: Modern architecture. Critical History, Oxford University Press, 1980

William Curtis: Modern Architecture since 1900, Oxford: Phaidon Press, 1996

Rostislav Švácha, Od moderny k funkcionalismu. Praha: Victoria Publishing, 1995

Kenneth Frampton, Moderní architektura. Kritické dějiny. Praha: Academia, 2004

Christian. NORBERG-SCHULZ,. Genius loci – krajina, místo, architektura. Praha: Dokořán, 2010

, Steen Eiler, RASMUSSEN. Jak vnímat architekturu. Praha: Academia 2016

Charles, JENCKS, The Story of Post-Modernism: Five Decades of …in Architecture. Wiley: 2011

Poznámka:

ASD

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6109606.html