Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Industrial Revolution – Urban Planning, Architecture and Fine Arts

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D29PRA_EN ZK 2P anglicky
Garant předmětu:
Lenka Popelová
Přednášející:
Jana Hořická, Lenka Popelová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Přednášky se dotýkají problémů architektury, vlivu techniky a vznikajících technologií na její půdorysný, prostorový a vizuální koncept. Jsou doplněny o teoretické koncepty architektury a urbanismu, jež byly ovlivněny vznikem nové společnosti, jejím racionalismem a pragmatismem. Výklad světových dějin architektury na pozadí společenských a ekonomických proměn od Velké francouzské revoluce po současnost. Přednášky jsou doplněny i informace o vlivu rozvoje průmyslu a techniky na výtvarné umění.

Požadavky:

Nejsou.

Osnova přednášek:

Témata:

- Teorie a praxe architektury Velké francouzské revoluce – východisko pro progresivní i konzervativní revoluce

dvacátého století.

- Průmyslová revoluce a její vliv na formaci půdorysu města, vznik předměstí a počáteční chaos industrializace,

idealistické vize, sociální utopie a reformace, sociální nepokoje.

- Zobrazení průmyslové revoluce a průmyslových postupů ve výtvarném umění.

- Arts and Crafts – hnutí uměleckých řemesel – reformační snahy zaměřené proti průmyslové výrobě, pokusy o

návrat k řízené rukodělné práci, nová estetika a její vliv na evropskou kulturu.

- Proměna a přestavba půdorysu města v druhé polovině devatenáctého století, vznik metropole a nové teorie

moderního urbanismu, spjaté s bouřlivým industriálním rozvojem ve světě.

- Nové technologie a jejich vliv na estetiku a prostorový koncept architektury v devatenáctém a dvacátém století.

- Teoretický koncept modernismu, jeho vazby na industrializaci, typizaci, standardizaci a prefabrikaci. Ideál

standardu a představa o výlučnosti poslání architekta a inženýra. Tendence řešit sociální problémy společnosti

pomocí moderní architektury a urbanismu.

- Soudobé technologie, přechod k informační společnosti a jejich vliv na podobu architektury a výtvarného umění.

Osnova cvičení:

Viz výše.

Cíle studia:

Přednášky se dotýkají problémů architektury, vlivu techniky a vznikajících technologií na její půdorysný, prostorový a vizuální koncept.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

BENEVOLO, L.: Geschichte der Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts. Deutscher Taschenbuch Verl., 1988.

BRADLEY, B. H.: The Works - The Industrial Architecture of United States. N, Oxford University Press, 1999.

DARLEY, G.: Factory. Reaktion Books Ltd., 2003.

DONALD, F. D.: Art and Industrial Revolution. 1947.

FÖHL, A.: Bauten der Industrie und Technik. Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz, 1996.

FÖHL, A. (ed.): Art and industrial Revolution, Eselsohren, č. 1, 2009.

FÖHL, A. - Popelová, L. (eds.): Industriál a umění. Nakl. ČVUT v Praze, 2015.

FRAMPTON, K.: Moderní architektura, kritická historie. Academia, 2003.

GIEDION, S.: Mechanization Takes Command. 1948 ad. vydání.

Historismus - Aspekte zur Kunst im 19. Jahrhundert. Hrsg. von K.-H. Klingenburg. Leipzig, Seemann, 1985.

HOLLINGSWORTH, M.: Architektura 20. století. Columbus, 1993.

Icons of Design! The 20th Century. Munich, 2000.

JOHNSON, P.: Zrození moderní doby. Devatenácté století. Academia, 1998.

JONES, E.: Industrial Architecture in Britain 1750-1939. London, 1985.

KLINGENDER, F.: Art and the Industrial Revolution. (rev. and ed. Eltin, A.). 1968 ad. vydání.

KOL. AUTORŮ.: Stavební kniha 2005, Meziválečná průmyslová architektura. EXPO DATA, 2005.

MIGNOT, C.: Architecture of the 19th Century. Taschen, 1983.

PALMER, M. - Neavarson, P.: Industrial Archeology: Principles and Practice. Routledge, 2000.

PRAHL, R. - ŠÁMAL, P.: Umění jako dekorace a symbol. Výzdoba reprezentačních staveb Prahy v éře historismu, secese a moderny. Gallery, 2012.

PEVSNER, N.: Pioneers of Modern Design. Yale Uni. Press, 2004.

PEVSNER, N.: A History of Building Types. 1976.

PETSCH, J.: Architektur und Städtebau im 20. Jahrhundert. Verlag für das Studium der Arbeiterbewegung ,1975.

RICHARDS, J. M.: An Introduction to Modern Architecture. Middlesex, Penguin, 1965.

SHARP, D.: Twentieth Century Architecture. A Visual History. Lund Humpries, 1991.

SPARKEOVá, P.: Století designu. Průkopníci designu 20. století. Slovart, 1999.

STEARNS, P. N.: The Industrial Revolution in World History. Avalon Publishing, 2012.

TÜRK, K.: Bild der Arbeit. Wiesbaden, 2000.

URLICH, P. a kol.: Dějiny 19. a 20. století. Architektura - umění - filosofie -věda - technika.Nakl. ČVUT v Praze, 1997.

……………………..

Doporučená literatura:

Seznam na vyžádání.

Studijní pomůcky - nejsou

Poznámka:

ASD ( i CJ)

Další informace:
Viz stránky katedry.
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6110006.html