Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Architectural Drawing 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129AD2 KZ 4 3C anglicky
Garant předmětu:
Kamila Housová Mizerová
Přednášející:
Cvičící:
Ctibor Havelka, Kamila Housová Mizerová, Jiří Kárník, Vratislav Ševčík
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Předmět Architectural Drawing 1 je určen pro zahraniční studenty různých studijních programů a různé úrovně kreslířské dovednosti. Studenti učí správně vnímat a „vidět“ tvary a prostor ve vzájemných proporčních vztazích, prostorových souvislostech, v měřítku a vizuální perspektivě. Modelem jsou nejprve sestavy geometrických těles, posléze doplněné židlí a přírodninou. Posluchač se učí rozvrhnout a optimálně umístit kresbu do formátu a pomocí vizování, linie horizontu a úběžníků budovat výslednou kresbu.

Náměty kreseb se během semestru mění a v obtížnosti gradují od kresby zátiší geometrických tvarů, stromů, lidských postav až po kresby interiérů a uličních městských záběrů. Souvislá průprava napomáhá pokroku v zacházení s tužkou a současně v profilování osobního rukopisu. Cílem je rozvíjet prostorové vidění a získat zručnost v kresbě a skicování, která je jako komunikační prostředek při zhotovování architektonických návrhů nepostradatelná. Stálá pozornost je věnována aspektům tvaru a hmoty v prostoru, vyjádření světla a stínů, plastičnosti, struktury a rozlišení materiálů.

Požadavky:

Základní kresebné dovednosti a ctižádost je rozvíjet

Počet povolených absencí studenta je stanoven na 3. Údaje o prezenci na cvičeních si vede vyučující. Prezence na hodinách je nutnou podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu.

Výstupem kurzu je soubor minimálně 11 kreseb podle zadaných témat.

Hodnocení probíhá za účasti všech vyučujících kurzu a studenta. Hodnotí se úroveň kresebných prací a jejich progres.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1/ Kresba zátiší

Sestava geometrických tvarů, přírody a drapérie (kresba tužkou na formátu A3)

2/ Kresba zátiší

Sestava geometrických tvarů s křeslem (kresba tužkou na formátu A3)

3/ Kresba kompozice

Kompozice židlí (asi 6 různých poloh 1 židle po 20 min, kresba tužkou na formátu A3,

je možné použít i barevné tužky, tónovaný papír, pero 0,5 liner)

4/ Kresba kompozice

Kompozice dřevěných postav (asi 6 postav v různých polohách,

kresba tužkou na formát A3, lze použít i barevné tužky, tónovaný papír, pero 0,5 liner)

5/ Figurální kresba

Kompozice postav v různých velikostech na horizontu (kresba tužkou na formátu A3)

6/ Kresba zeleného exteriéru

Kompozice stromů, detaily stromu (kresba tužkou na formátu A3)

7/ Kresba perspektivy v interiéru

Kresba tužkou na formátu A3

8/ Kresba perspektivy v interiéru

Kresba tužkou na formát A3

9/ Kreslení perspektivy v exteriéru

Kresba tužkou na formátu A3

10/ Kresba perspektivy v exteriéru

Kresba tužkou na formátu A3

11/ Kresba perspektivy v exteriéru

Kresba tužkou na formátu A3

12/ Kresba perspektivy v exteriéru

Kresba tužkou na formátu A3

13/ Rezerva pro kreslení v exteriéru / interiéru

jednotlivá cvičení lze měnit podle aktuálního počasí

Cíle studia:

Rozvíjení prostorové představivosti a výtvarného citu. Naučit studenty postupům při kreslení prostorových složitých předmětů a městských prostor.

Studijní materiály:

1. J. Sýkora a kol.: Architektonické kreslení - skripta ČVUT 2010

https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=480

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-737

13:00–15:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
A737
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1693506.html