Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ateliér tvorby - magisterský 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129AMG2 KZ 16 12C česky
Garant předmětu:
Jaroslav Daďa, Mikuláš Hulec
Přednášející:
Cvičící:
Jaroslav Daďa, Václav Dvořák, Karel Hájek, Helena Hexnerová, Michal Hlaváček, Jana Hořická, Jolana Hrochová, Radek Jakeš, Zdeněk Jiran, Luboš Knytl, Patrik Kotas, Jaromír Kročák, Klára Kroftová, Petr Lédl, Eva Linhartová, Martin Lyga, Petr Máša, Petra Novotná, Valeriia Sentebova, Martin Souček, Martin Stark, Jindřich Svatoš, Tomáš Šenberger, Petr Šikola, Michal Šourek, Ladislav Tichý, Alžběta Vaštová, Vojtěch Vodička
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Ateliér tvorby magisterský 2 je před-diplomním projektem. Zadáním je zpravidla řešení širšího území rozvojových ploch v urbanistických souvislostech. Na vybrané území je zpracována komplexně pojatá urbanisticko-architektonická studie.

Požadavky:

Architektonicko-urbanistická studie konkrétní lokality s řešením parteru, dopravy, zeleně a dalších aspektů, nutných pro vytvoření kvalitního veřejného prostoru. Studie musí obsahovat analytickou část, která je výchozím podkladem pro nalezení koncepce finálního řešení.

Architektonický model.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1.Přípravná a analytická fáze.

2.Analýza zadaného území a veškerých specifik ovlivňujících návrh.

3.Formulace konceptu, zpracování pracovních modelů.

4.Koncepční modely, varianty řešení.

5.Koncepční modely, varianty řešení.

6.Konkrétní urbanistický návrh na základě konceptuálního modelu, se všemi nezbytnými atributy návrhu.

7.Individuální ateliérová prezentace rozpracovaných projektů - analýzy lokality, koncept urbanistického, architektonického a technického řešení.

8.Rozpracování urbanistického a architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace.

9.Rozpracování urbanistického a architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace.

10.Rozpracování urbanistického a architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace.

11.Individuální ateliérová prezentace projektů.

12.Finální konzultace návrhu, po obsahové a grafické stránce.

13.Finální konzultace návrhu, po obsahové a grafické stránce.

Cíle studia:

Cílem práce je zvládnout návrh souboru objektů a souvisejících veřejných prostorů v kontextu zadaného prostředí.

Studijní materiály:

Příslušná legislativa - normy ČSN, vyhlášky (zejm. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy), vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), zákony (zejm. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu).

Periodika o aktuální architektuře.

Literatura a archivní materiály dle zadaného tématu.

Poznámka:
Další informace:
https://k129.cz/predmety-magisterskeho-studia/129amg2/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:D-A5

08:00–19:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A5
místnost TH:D-A8

08:00–19:50
(paralelka 104)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A8
místnost TH:D-A7

08:00–19:50
(paralelka 105)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A7
místnost TH:D-A6

08:00–19:50
(paralelka 107)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A6
místnost TH:D-A2

08:00–19:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A2
místnost TH:D-A1

08:00–19:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4845606.html