Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

katedra aplikované matematiky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11YAS Adaptivní systémy
 
Předmět není vypsán
11YAT Adaptivní teorie řízení
 
Předmět není vypsán
11ATGR Algebra a teorie grafů
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
11ATG Algebra a teorie grafů
 
Předmět není vypsán
11YAZS Algor.zprac.sig.,par.ar. a arc
 
Předmět není vypsán
11YALG Algoritmy a datové struktury
 
Předmět není vypsán
11ALG Algoritmy a numerické metody
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
11YAZ2 Algoritmy zpracování signálů 2
 
Předmět není vypsán
11XAZE Alternat.zdroje ener.pro dop.a
 
Předmět není vypsán
11YADS Analýza dat a stat. software
 
Předmět není vypsán
11XAUA Analýza možností zvy
 
Předmět není vypsán
11AKX Analýza v komplexním oboru
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
11AKO Analýza v komplexním oboru
 
Předmět není vypsán
11YAP1 Aplikace informačních technologií 1
 
Předmět není vypsán
11YAP2 Aplikace informačních technologií 2
 
Předmět není vypsán
11APML Aplikovaná matematika
 
Předmět není vypsán
11APMP Aplikovaná matematika
 
Předmět není vypsán
11APMI Aplikovaná matematika
 
Předmět není vypsán
11APM Aplikovaná matematika
 
Předmět není vypsán
11APAS Aplikovaná statistika česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Předmět je vypsán
11ASTA Aplikovaná statistika
 
Předmět není vypsán
11YAPP Architektura a použití programových obvodů
 
Předmět není vypsán
11YACR Asistenční systémy pro řidiče
 
Předmět není vypsán
11YASF Astrofyzika
 
Předmět není vypsán
11YBOZ Barevný obraz a jeho zpracování
 
Předmět není vypsán
11Y1BK Bezpečnostní kódy pro zabezpečovací zařízení česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11CAL1-E Calculus 1 anglicky Z,ZK 7 2P+4C+22B Předmět je vypsán
11CAL1 Calculus 1 česky Z,ZK 7 2P+4C+22B Předmět je vypsán
11CAL2-E Calculus 2 anglicky Z,ZK 5 2P+3C Předmět je vypsán
11CAL2 Calculus 2 česky Z,ZK 5 2P+3C+20B Předmět je vypsán
11ZDA-E Data processing
 
Předmět není vypsán
11DDR Diferenciální a diferenční rovnice
 
Předmět není vypsán
11DAD Diferenciální a diferenční rovnice
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
11DADR Diferenční a diferenciální rovnice
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
11DFD-E Digital Filter Design
 
Předmět není vypsán
11YDZS Digitální zpracování signálů
 
Předmět není vypsán
11XNDP Diplomová práce
 
česky KZ 18 0P+20C+70B Předmět není vypsán
11XDP Diplomová práce
 
Předmět není vypsán
1111DP Diplomová práce
 
Předmět není vypsán
11X24D Diplomová práce (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
11DPC Diplomová práce (pro obor BD)
 
česky Z 9 0+2 Předmět není vypsán
11DPB Diplomová práce (pro obor BI)
 
česky Z 5 0+4 Předmět není vypsán
11DPE Diplomová práce (pro obor EM)
 
česky Z 15 0+19 Předmět není vypsán
11XIDP Diplomová práce (pro obor IS)
 
KZ 22 0P+24C Předmět není vypsán
11XNDD Diplomová práce pro studijní program DS
 
česky Z 18 0P+20C Předmět je vypsán
11XNDS Diplomová práce pro studijní program IS
 
Z 16 0P+16C Předmět je vypsán
11XNDM Diplomová práce pro studijní program LA
 
česky Z 18 0P+20C+70B Předmět je vypsán
11DIM-E Discrete Mathematics
 
Předmět není vypsán
11DOPM Dopravní plánování a modelování
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
11YDS Dopravní simulace
 
Předmět není vypsán
11DSIM Dopravní simulace
 
Předmět není vypsán
11Y2DS Dopravní simulace
 
česky Předmět není vypsán
11YDS1 Dopravní simulace-multiagenti 1
 
Předmět není vypsán
11YDS2 Dopravní simulace-multiagenti 2
 
Předmět není vypsán
11XD4 Double degree magisterský projekt
 
Předmět není vypsán
11XDN Družic.navigace a je
 
Předmět není vypsán
11Y1DY Dynamické programování
 
česky Předmět není vypsán
11EMO-E Electromagnetic Field and Optics anglicky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
11YEVA Elektrická výzbroj automobilů
 
Předmět není vypsán
11ELMO Elektromagnetismus a optika česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
11EMO Elektromagnetismus a optika česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
11EMOP Elektromagnetismus a optika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
11WQRM Filosofie racionálního myšlení
 
Předmět není vypsán
11QRM Filosofie racionálního myšlení
 
Předmět není vypsán
11FKP-E Functions of Komplex Variables
 
Předmět není vypsán
11Y2FX Funkce komplexní proměnné
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11FKP Funkce komplexní proměnné
 
česky Předmět není vypsán
A11FKP Funkce komplexní proměnné
 
česky Předmět není vypsán
11FYZ Fyzika česky Z,ZK 5 2P+2C+18B Předmět je vypsán
11FY1 Fyzika 1
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
11FZ1 Fyzika 1
 
česky Předmět není vypsán
11F1 Fyzika 1
 
Předmět není vypsán
11FY2 Fyzika 2
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
11FZ2 Fyzika 2
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
11F2 Fyzika 2
 
Předmět není vypsán
11FPV Fyzika pevných látek
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
11FZL1 Fyzika pro letecké obory 1
 
česky Předmět není vypsán
11FZL2 Fyzika pro letecké obory 2
 
česky Předmět není vypsán
11TER-E Game Theory and Optimal Decision-Making
 
anglicky ZK 2 2P+0C+8B Předmět není vypsán
11GTO-E Game Theory and Optimal Decisions
 
Předmět není vypsán
11Y2TH-E Game Theory and Optimal Decisions
 
Předmět není vypsán
11GM Geometrie
 
Předmět není vypsán
11GIE Geometrie česky KZ 3 2P+2C+12B Předmět je vypsán
11GMR Geometrie
 
česky Předmět není vypsán
11GIE-E Geometry anglicky KZ 3 2P+2C+12B Předmět je vypsán
11QHF Historie fyziky
 
Předmět není vypsán
11QHM Historie matematiky
 
Předmět není vypsán
11W6HM Historie matematiky
 
Předmět není vypsán
11WQHM Historie matematiky
 
Předmět není vypsán
11XHZP Hodnoc.kvality život.prostředí
 
Předmět není vypsán
11MAI-E ITS Mathematical Tools anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
11YIVL Inovace v e-lerningu
 
Předmět není vypsán
11XITG Integ.taktový graf.v podm.ČD
 
Předmět není vypsán
11Y2IT Integrální transformace a operátorový počet
 
česky Předmět není vypsán
11XIV Inteligentní vozidlo
 
Předmět není vypsán
11YIDO Intermodální doprava
 
Předmět není vypsán
11XKA Komplexní klin.anal.
 
Předmět není vypsán
11YKV1 Konstrukce vozidel 1
 
Předmět není vypsán
11YKV2 Konstrukce vozidel 2
 
Předmět není vypsán
11KG Konstruktivní geometrie
 
Předmět není vypsán
11KMDK Kvantitativní metody v dopravě
 
česky Z,ZK 7 14B Předmět není vypsán
11KMD Kvantitativní metody v dopravě
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
11W2KK Kódování a základy kartografie
 
Předmět není vypsán
11Y2KK Kódování a základy kryptologie
 
česky Předmět není vypsán
11KZK Kódování a základy kryptologie
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11YLR Letecká radiotechnika
 
Předmět není vypsán
11LR Letecká radiotechnika
 
Předmět není vypsán
11LA-E Linear Algebra anglicky Z,ZK 3 2P+1C+10B Předmět je vypsán
11YLD1 Lineár.a dynamické propram. 1
 
Předmět není vypsán
11LA Lineární algebra česky Z,ZK 3 2P+1C+10B Předmět je vypsán
11LP Lineární programování česky KZ 3 2P+1C+12B Předmět je vypsán
11Y1LP Lineární programování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11LIP2 Lineární programování 2 česky Z,ZK 3 2P+1C+10B Předmět je vypsán
11LP2 Lineární programování 2
 
česky KZ 3 2P+1C Předmět není vypsán
11LG Logika
 
Předmět není vypsán
11LGI Logika
 
Předmět není vypsán
11WQLS Logika a sémantika inženýrského myšlení
 
Předmět není vypsán
11QLS Logika a sémantika inženýrského myšlení
 
Předmět není vypsán
11W6LS Logika a sémantika inženýrského myšlení
 
Předmět není vypsán
11Y2LG Logika inženýrského myšlení
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11X11 Magisterský projekt 1
 
Předmět není vypsán
11XN1 Magisterský projekt 1
 
Z 2 0P+2C+4B Předmět je vypsán
11XN1S Magisterský projekt 1 pro studijní program IS
 
Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
11X12 Magisterský projekt 2
 
Předmět není vypsán
11XN2 Magisterský projekt 2
 
Z 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
11XN2S Magisterský projekt 2 pro studijní program IS
 
Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
11X13 Magisterský projekt 3
 
anglicky Z 4 0P+5C Předmět není vypsán
11XN3L Magisterský projekt 3
 
česky Z 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
11XN3 Magisterský projekt 3
 
česky Z 1 0P+4C Předmět je vypsán
11XN3S Magisterský projekt 3 pro studijní program IS
 
Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
11X14 Magisterský projekt 4
 
anglicky Z 14 0+14 Předmět není vypsán
11XN4L Magisterský projekt 4
 
česky Z 2 0P+5C+8B Předmět je vypsán
11XN4 Magisterský projekt 4
 
česky Z 8 0P+4C Předmět je vypsán
11XN4S Magisterský projekt 4 pro studijní program IS
 
Z 10 0P+8C Předmět je vypsán
11XNDS-E Master Thesis for study programme IS
 
anglicky Z 16 0P+16C Předmět je vypsán
11XN1S-E Master project 1 for study programme IS anglicky Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
11XN2S-E Master project 2 for study programme IS anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
11XN3S-E Master project 3 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
11XN4S-E Master project 4 for study programme IS
 
anglicky Z 10 0P+8C Předmět je vypsán
11MTA Matematická analýza
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
11MTA1 Matematická analýza 1
 
česky Předmět není vypsán
11MA1 Matematická analýza 1
 
Předmět není vypsán
11MTA2 Matematická analýza 2
 
česky Předmět není vypsán
11MA2 Matematická analýza 2
 
Předmět není vypsán
11MVP Matematická analýza funkcí více proměnných
 
česky Z,ZK 3 2+2 Předmět není vypsán
11MST Matematická statistika
 
česky Předmět není vypsán
11MS Matematická statistika
 
Předmět není vypsán
11MS2 Matematická statistika 2
 
Předmět není vypsán
A11MA Matematické algoritmy
 
Předmět není vypsán
11MALG Matematické algoritmy
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
11MAG Matematické algoritmy
 
česky KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
11MA Matematické algoritmy
 
česky Předmět není vypsán
11YMA Matematické algoritmy
 
Předmět není vypsán
11MAMY Matematické metody česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
11MMAD Matematické metody analýzy dat česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
11MMD Matematické modelování
 
česky Z,ZK 6 2+3 Předmět není vypsán
11MMJ Matematické modely a jejich aplikace česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Předmět je vypsán
11MMOA Matematické modely pro analýzu dat česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Předmět je vypsán
11W1MM Matematické modely v ekonomii
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
11MME Matematické modely v ekonomii
 
anglicky KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
11Y1MM Matematické modely v ekonomii
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11MNI Matematické nástroje pro ITS
 
Předmět není vypsán
11MAI Matematické nástroje pro ITS Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
11M1 Matematika 1
 
Předmět není vypsán
11M2 Matematika 2
 
Předmět není vypsán
11M3 Matematika 3
 
Předmět není vypsán
11M4 Matematika 4
 
Předmět není vypsán
11ML1 Matematika pro letecké obory 1
 
česky Předmět není vypsán
11ML2 Matematika pro letecké obory 2
 
Předmět není vypsán
11MA-E Mathematical Algorithms
 
Předmět není vypsán
11MMAD-E Mathematical Methods for Data Analysis anglicky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
11MMA Mathematical Methods of Data Analysis Předmět je vypsán
11MMJ-E Mathematical Models and their Applications
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
11MME-E Mathematical Models in the Economy
 
Předmět není vypsán
11MNI-E Mathematical Tools
 
Předmět není vypsán
11MEC1 Mechanika 1
 
Předmět není vypsán
11MEC2 Mechanika 2
 
Předmět není vypsán
11MDP Metody dopravního prognózování
 
česky KZ 2 2P+0C+10B Předmět není vypsán
11YMTT Mikroprocesorová technika v telekomunikačních systémech
 
Předmět není vypsán
11YMKS Mobilní komunikační sítě
 
Předmět není vypsán
11XMFP Model.a hodnoc.fraktogr.ploch
 
Předmět není vypsán
11MSP-E Modeling of Systems and Processes anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
11XMDS Modelování dopravníc
 
Předmět není vypsán
11MOS Modelování obslužných sítí
 
česky KZ 3 2+2 Předmět není vypsán
11MSP Modelování systémů a procesů česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Předmět je vypsán
11MSAP Modelování systémů a procesů
 
česky Předmět není vypsán
11MOHO Modelování systémů hromadné obsluhy
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
11Y1MS Modelování systémů z naměřených dat
 
Předmět není vypsán
11Y2MS Modelování systémů z naměřených dat
 
Předmět není vypsán
11XMZG Možnosti zavedení in
 
Předmět není vypsán
11MZD Měření a zpracování dat v dopravě
 
Předmět není vypsán
11MDS Měření a zpracování dat v silniční dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11MDSD Měření a zpracování dat v silniční dopravě česky KZ 3 2P+0C Předmět je vypsán
A11Y2NT Nelineární systémy
 
Předmět není vypsán
11NESY Nelineární systémy
 
česky KZ 1 2+0 Předmět není vypsán
11Y2NT Nelineární systémy
 
česky Předmět není vypsán
11NLS-E Non-linear Systems
 
Předmět není vypsán
11NTD Normativně technická dokumentace
 
Předmět není vypsán
11NUM-E Numerical Methods
 
Předmět není vypsán
11Y2NM-E Numerical Methods
 
Předmět není vypsán
11Y2NM Numerické metody
 
česky Předmět není vypsán
11WNM Numerické metody
 
Předmět není vypsán
A11Y2NM Numerické metody
 
Předmět není vypsán
11YNM Numerické metody
 
Předmět není vypsán
11XNP Náh.proc.a jejich apl. v dopr.
 
Předmět není vypsán
11YNP Náhodné procesy
 
Předmět není vypsán
11YNEP Národní a evropská dopravní politika
 
Předmět není vypsán
11YND Návrh databází
 
Předmět není vypsán
11YOPC Objektové programování C++
 
Předmět není vypsán
11YOP1 Objektově orientované programování pro inženýry 1
 
Předmět není vypsán
11YOP2 Objektově orientované programování pro inženýry 2
 
Předmět není vypsán
11YOS1 Operační systémy 1
 
Předmět není vypsán
11YOS2 Operační systémy 2
 
Předmět není vypsán
11YOSU Operační systémy UNIX
 
Předmět není vypsán
11YOSS Operační systémy a sítě
 
Předmět není vypsán
11YOS Operační systémy pro řízení
 
Předmět není vypsán
11OV Operační výzkum
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
A11OV Operační výzkum
 
Předmět není vypsán
11OPE Optika a elektromagnetismus
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
11ORVD Optimalizace a rozhodování v dopravě
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
11Y1OS Optoelektrické systémy
 
česky Předmět není vypsán
11Y1PV Parametrické a vícekriteriální programování česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11FYZ-E Physics anglicky Z,ZK 5 2P+2C+18B Předmět je vypsán
11YPV Počítačové vidění
 
Předmět není vypsán
11Y1PE Počítačově řízené experimenty
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11PRP Pravděpodobnost
 
Předmět není vypsán
11PT Pravděpodobnost
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
11PST Pravděpodobnost
 
česky Předmět není vypsán
11XPXS Praxe pro studijní program IS
 
Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
11YPJC Programovací jazyk C
 
Předmět není vypsán
11YPC Programování C
 
Předmět není vypsán
11Y2PM Programování v programovém systému MATLAB
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11X31-E Project 1
 
anglicky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
11X32-E Project 2
 
anglicky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
11X32P-E Project 2
 
anglicky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
11X33-E Project 3
 
anglicky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
11XDD1 Projekt - diplomová práce 1
 
Předmět není vypsán
11XDA1 Projekt - diplomová práce 1
 
Předmět není vypsán
11XDM1 Projekt - diplomová práce 1
 
Předmět není vypsán
11XDM2 Projekt - diplomová práce 2
 
Předmět není vypsán
11XDD2 Projekt - diplomová práce 2
 
Předmět není vypsán
11XDA2 Projekt - diplomová práce 2
 
Předmět není vypsán
11X21 Projekt 1
 
Předmět není vypsán
11X31 Projekt 1
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
11X31D Projekt 1 DOS
 
česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
11X31S Projekt 1 ITS
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
11X31L Projekt 1 LED
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
11X31U Projekt 1 TUL
 
česky Z 1 0P+1C Předmět je vypsán
11X32P Projekt 2
 
česky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
11X32 Projekt 2
 
česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
11X22 Projekt 2
 
Předmět není vypsán
11X32D Projekt 2 DOS
 
česky Z 2 0P+3C Předmět je vypsán
11X32S Projekt 2 ITS
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
11X32L Projekt 2 LED česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
11X32U Projekt 2 TUL
 
česky Z 2 0P+3C Předmět není vypsán
11X33 Projekt 3
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
11X23 Projekt 3
 
Předmět není vypsán
11X33D Projekt 3 DOS
 
česky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
11X33S Projekt 3 ITS
 
česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
11X33L Projekt 3 LED česky Z 2 0P+3C Předmět je vypsán
11X33U Projekt 3 TUL
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
11X15 Projekt 5
 
Předmět není vypsán
11X16 Projekt 6
 
Předmět není vypsán
11X17 Projekt 7
 
Předmět není vypsán
11X18 Projekt 8
 
Předmět není vypsán
11X05 Projekt AI,DI,ME - 05. semestr
 
Předmět není vypsán
11X06 Projekt AI,DI,ME - 06. semestr
 
Předmět není vypsán
11X07 Projekt AI,DI,ME - 07. semestr
 
Předmět není vypsán
11X08 Projekt AI,DI,ME - 08. semestr
 
Předmět není vypsán
11X09 Projekt AI,DI,ME - 09. semestr
 
Předmět není vypsán
11X10 Projekt AI,DI,ME - 10. semestr
 
Předmět není vypsán
11X24 Projekt a diplomová práce
 
Předmět není vypsán
11YPDZ Prostředky diskrét.
 
Předmět není vypsán
11XPR Protisrážkový radar Colorado
 
Předmět není vypsán
11PMZD Přesnost měření a zpracování dat
 
česky Předmět není vypsán
11PEM Přístroje a elektromagnetismus
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
11THO-E Quering Theory
 
Předmět není vypsán
11QUE-E Queuing Theory
 
Předmět není vypsán
11RZ1 Rozpoznávání 1
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
11Y2R2 Rozpoznávání 2
 
Předmět není vypsán
11XRPA Rychlé a paralelní algoritmy
 
Předmět není vypsán
11SEMO-E Seminar of Electromagnetic Field and Optics anglicky Z 0 0P+2C Předmět je vypsán
11SCFZ-E Seminar of Physics anglicky Z 0 0P+2C Předmět je vypsán
11SEMO Seminární cvičení z elektromagnetismu a optiky česky Z 0 0P+2C Předmět je vypsán
11SCF Seminární cvičení z fyziky
 
Předmět není vypsán
11SCFZ Seminární cvičení z fyziky česky Z 0 0P+2C Předmět je vypsán
11SCF1 Seminární cvičení z fyziky 1
 
česky Z 0 0+2 Předmět není vypsán
11SCF2 Seminární cvičení z fyziky 2
 
česky Z 0 0+2 Předmět není vypsán
11SFL1 Seminární cvičení z fyziky pro letecké obory 1
 
Předmět není vypsán
11SFL2 Seminární cvičení z fyziky pro letecké obory 2
 
Předmět není vypsán
11XBBP Seminář k bakalářské práci
 
česky Z 1 6B Předmět není vypsán
11X17K Seminář k bakalářské práci 1 (pro komb.formu studia)
 
Předmět není vypsán
11X18K Seminář k bakalářské práci 2 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
11XN4K Seminář k diplomové práci
 
česky Z 8 8B Předmět není vypsán
1111DS Seminář k diplomové práci
 
Předmět není vypsán
11SDP1 Seminář k diplomové práci 1
 
Předmět není vypsán
11X22K Seminář k diplomové práci 1 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
11SDP2 Seminář k diplomové práci 2
 
Předmět není vypsán
11X23K Seminář k diplomové práci 2 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
11SDP3 Seminář k diplomové práci 3
 
Předmět není vypsán
11X24K Seminář k diplomové práci 3 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
11XSDV Senzory pro detek.vo
 
Předmět není vypsán
11Y2SP-E Signal Processors-Digital Signal Processing
 
Předmět není vypsán
11SP Signálové procesory
 
česky Předmět není vypsán
11YSPR Signálové procesory - číslicové zpracování signálů
 
Předmět není vypsán
11Y2SP Signálové procesory - číslicové zpracování signálů
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
A11Y2SP Signálové procesory - číslicové zpracování signálů
 
Předmět není vypsán
11SMCD Smart Cities Design anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
11SMCD-E Smart Cities Design anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
11SM Smart Mobility Předmět je vypsán
11SFIN Softwarové inženýrství
 
česky ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
11Y1SI Softwarové inženýrství v dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11MST-E Statistics
 
Předmět není vypsán
11STAT-E Statistics anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
11STAT Statistika česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Předmět je vypsán
11STAS Statistika
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
11SIS Statistika
 
česky Z,ZK 2 1+1 Předmět není vypsán
11Y2SS-E Stochastic Systems
 
Předmět není vypsán
11SMA Stochastické modely a jejich aplikace
 
Předmět není vypsán
11STS Stochastické systémy česky Z,ZK 4 2P+2C+14B Předmět je vypsán
11Y2SS Stochastické systémy
 
česky Předmět není vypsán
A11Y2SS Stochastické systémy
 
Předmět není vypsán
11SSF Středoškolská fyzika česky Z 0 0P+2C Předmět je vypsán
11YSVT Světelná technika
 
Předmět není vypsán
11SNI Systémový návrh ITS
 
Předmět není vypsán
11YSPV Systémy pro využití solární energie
 
Předmět není vypsán
11YTI1 Technická informatika 1
 
Předmět není vypsán
11YTI2 Technická informatika 2
 
Předmět není vypsán
11YTT Technické a technickotechnologické charakteristiky užitkových automobilů
 
Předmět není vypsán
11YBPT Technologie tisku
 
Předmět není vypsán
11YTZ1 Technologie železniční dopravy 1
 
Předmět není vypsán
11YTZ2 Technologie železniční dopravy 2
 
Předmět není vypsán
11TEF Teoretická fyzika v dopravě
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
11Y2TF Teoretická fyzika v dopravě
 
Předmět není vypsán
11YTAR Teorie adaptivního řízení
 
Předmět není vypsán
11YTG Teorie grafů
 
Předmět není vypsán
11Y1TG Teorie grafů česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
11WTG Teorie grafů
 
Předmět není vypsán
11TGA Teorie grafů a její aplikace v dopravě
 
česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Předmět není vypsán
A11Y2TH Teorie her a optimální rozhodování
 
Předmět není vypsán
11TER Teorie her a optimální rozhodování česky ZK 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
11Y2TH Teorie her a optimální rozhodování
 
anglicky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11W2TH Teorie her a optimální rozhodování
 
Předmět není vypsán
11YTHR Teorie her a optimální rozhodování
 
Předmět není vypsán
11WTHR Teorie her a optimální rozhodování
 
Předmět není vypsán
11THO Teorie hromadné obsluhy
 
Předmět není vypsán
11THOS Teorie hromadné obsluhy
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
11THRO Teorie hromadné obsluhy česky ZK 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
A11THO Teorie hromadné obsluhy
 
Předmět není vypsán
11TZOR Teorie zásob, obnovy a rozvrhy
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
11TZOK Teorie zásob, obnovy a rozvrhy
 
česky Z,ZK 4 10B Předmět není vypsán
11YTKV Testování komponent vozidel
 
Předmět není vypsán
11XN1C Thesis 1
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět není vypsán
11XN1C-E Thesis 1
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
11XN2C-E Thesis 2
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
11XN2C Thesis 2
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět není vypsán
11DSIM-E Traffic Simulation
 
Předmět není vypsán
11XPXS-E Training course for study programme IS
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
11TTDO Tvorba tech. dokumentace
 
Předmět není vypsán
11TTD Tvorba tech.dokumentace
 
Předmět není vypsán
11UP1 Užití počítačů 1
 
Předmět není vypsán
11UP2 Užití počítačů 2
 
Předmět není vypsán
11UP3 Užití počítačů 3
 
Předmět není vypsán
11Y2VP Variační počet a jeho použití
 
česky Předmět není vypsán
11VSM Vybrané statistické metody
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11YVC Vznik částic
 
Předmět není vypsán
11YVA2 Vývoj aplikací zprac
 
Předmět není vypsán
11YVAZ Vývoj aplikací zpracování signálů
 
Předmět není vypsán
11YZDS Zdroje světla
 
Předmět není vypsán
11XZOI Zpracov.obr.inf.v automat.dop.
 
Předmět není vypsán
11ZDA Zpracování dat
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
11YZP1 Zpracování obrazu 1
 
Předmět není vypsán
11YZP2 Zpracování obrazu 2
 
Předmět není vypsán
11YZSO Zpracování signálů a obrazů
 
Předmět není vypsán
11Y1ZF Základy fyziky pevných látek
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11Y1ZM Základy práce v programovém systému MATLAB česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
11YZC Základy číslicového zpracování signálů
 
Předmět není vypsán
11YUDD Úvod do databází
 
Předmět není vypsán
11YUFP Úvod do fyziky pevných látek
 
Předmět není vypsán
11YUIT Úvod do informační teorie
 
Předmět není vypsán
11YUPG Úvod do počítačové grafiky
 
Předmět není vypsán
11YBP Želez.+Evropa=Budouc.+Privat.?
 
Předmět není vypsán
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra16111.html