Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Parametrické a vícekriteriální programování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11Y1PV KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Olga Vraštilová
Cvičící:
Olga Vraštilová
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Řešení úloh lineárního programování s parametrem v účelové funkci, v pravých stranách a v matici koeficientů lineárních omezení. Výpočet eficientního řešení.

Požadavky:

znalost lineárního programování

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poskytnout posluchači teoretické poznatky týkající se možností použití teorie parametrického a vícekriteriálního programování v dopravě, např. při řešení dynamického dopravního problému.

Studijní materiály:

Libuše Grygarová - Úvod do parametrického programování, Karolinum, Praha, 1994

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24546405.html