Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Calculus 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11CAL2 Z,ZK 5 2P+3C+20B česky
Garant předmětu:
Ondřej Navrátil
Přednášející:
Oldřich Hykš, Magdalena Hykšová, Ondřej Navrátil, Tomáš Třasák, Olga Vraštilová
Cvičící:
Oldřich Hykš, Magdalena Hykšová, Ondřej Navrátil, Tomáš Třasák, Olga Vraštilová
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Neurčitý integrál, Newtonův integrál, Riemannův integrál funkce jedné reálné proměnné, nevlastní Riemannův integrál, Riemannův integrál v Rn. Riemannův integrál přes regulární nadplochu. Křivkový a plošný integrál druhého druhu, Stokesovy věty. Obyčejné diferenciální rovnice prvního řádu, lineární diferenciální rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty, soustava lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty.

Požadavky:

zápočet: nejméně 13 bodů ze zápočtového testu, účast ne cvičeních; termín splnění: konec letního semestru

zkouška: vstupní test, písemná část (6 příkladů), ústní část; termín splnění: konec následujícího zimního semestru

podrobnější informace na http://euler.fd.cvut.cz/predmety/Calculus2/index.htm

***

diferenciální počet na úrovni přednášky Calculus 1

lineární algebra na úrovni přednášky Lineární algebra

Osnova přednášek:

informace na http://euler.fd.cvut.cz/predmety/Calculus2/index.htm

Osnova cvičení:

informace na http://euler.fd.cvut.cz/predmety/Calculus2/index.htm

Cíle studia:

základní metody integrace funkce jedné reálné proměnné, použití integrálů v geometrii a fyzice, matematická formulace zákonů zachování, řešení jednoduchých diferenciálních rovnic a jejich soustav

Studijní materiály:

Nagy J., Navrátil O.: Matematická analýza, Praha, skriptum FD ČVUT, 2017

Nagy J., Navrátil O.: Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných, Praha, skriptum FD ČVUT, 2005

Rektorys K. a kol.: Přehled užité matematiky, Praha, SNTL, 1968

Bartsch H.J.: Matematické vzorce, Praha, Mladá fronta, 1996

Poznámka:
Další informace:
http://euler.fd.cvut.cz/predmety/Calculus2/index.htm
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost FL:112
Navrátil O.
13:15–14:45
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 135)
Na Florenci 25
místnost HO:A324
Hykš O.
15:00–16:30
(paralelka 136)
Horská 3 (stará budova)
místnost FL:112
Navrátil O.
13:15–14:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 137)
Na Florenci 25
místnost FL:008
Vraštilová O.
15:00–16:30
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 196)
Na Florenci 25
místnost HO:A324
Hykš O.
13:15–14:45
(paralelka 139)
Horská 3 (stará budova)
St
místnost FL:112
Navrátil O.
09:45–11:15
(paralelka 135)
Na Florenci 25
místnost FL:118
Vraštilová O.
11:30–13:00
(paralelka 130)
Na Florenci 25
místnost FL:008
Vraštilová O.
13:15–14:45
(paralelka 131)
Na Florenci 25
místnost FL:008
Třasák T.
15:00–16:30
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 134)
Na Florenci 25
místnost FL:008
Třasák T.
16:45–18:15
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 132)
Na Florenci 25
místnost FL:118
Třasák T.
09:45–11:15
(paralelka 138)
Na Florenci 25
místnost FL:008
Třasák T.
11:30–13:00
(paralelka 134)
Na Florenci 25
místnost HO:A-343
Hykš O.
13:15–14:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 136)
Horská 3 (stará budova)
místnost FL:008
Třasák T.
15:00–16:30
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 138)
Na Florenci 25
místnost FL:008
Třasák T.
16:45–18:15
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 133)
Na Florenci 25
místnost FL:112
Navrátil O.
11:30–13:00
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 198)
Na Florenci 25
místnost FL:112
Navrátil O.
13:15–14:45
(paralelka 137)
Na Florenci 25
místnost FL:112
Navrátil O.
11:30–13:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 199)
Na Florenci 25
místnost HO:A-343
Hykš O.
13:15–14:45
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 139)
Horská 3 (stará budova)
Čt
místnost FL:008
Třasák T.
08:00–09:30
(paralelka 132)
Na Florenci 25
místnost FL:112
Navrátil O.
09:45–11:15
(paralelka 198)
Na Florenci 25
místnost FL:008
Třasák T.
11:30–13:00
(paralelka 133)
Na Florenci 25
místnost FL:008
Vraštilová O.
13:15–14:45
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 130)
Na Florenci 25
místnost FL:309
Vraštilová O.
15:00–16:30
(přednášková par. 3)
Na Florenci 25
Posluchárna
místnost FL:210
Vraštilová O.
08:00–09:30
(paralelka 196)
Na Florenci 25
Posluchárna
místnost FL:008
Vraštilová O.
13:15–14:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 131)
Na Florenci 25
místnost FL:112
Navrátil O.
08:00–09:30
(paralelka 199)
Na Florenci 25
místnost FL:309
Vraštilová O.
09:45–11:15
(přednášková par. 1)
Na Florenci 25
Posluchárna
místnost FL:309
Hykšová M.
11:30–13:00
(přednášková par. 2)
Na Florenci 25
Posluchárna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3663206.html