Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Aplikovaná statistika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11APAS Z,ZK 4 2P+2C+12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Pavla Pecherková
Cvičící:
Pavla Pecherková
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Popisná statistika, předzpracování dat, typy dat, diskretizace dat. Testy hypotéz pro spojitá a diskrétní data. Regresní a korelační analýza s testy hypotéz. Vícerozměrná analýza - vícenásobná lineární regrese, logistická regrese, ROC křivky, MANOVA, PCA, Faktorová analýza. Power analysis, příprava, zpracování a vyhodnocení experimentu.

Požadavky:

absolvování předmětu 11STAT (případně alternativy)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit studenty statistické zpracování dat, volbu správného postupu při zpracování a následného vyhodnocení získaných údajů, včetně adekvátního grafického výstupu a obhajoby zvoleného postupu.

Studijní materiály:

D.G. Kleinbaum, L.L.Kuper, A. Nizam, K.E. Muller: Applied Regression Analysis and Other Multivariable Methods 4th edition, ISBN-13: 978-0495384960

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7268006.html