Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Základy práce v programovém systému MATLAB

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11Y1ZM KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Šárka Voráčová
Přednášející:
Šárka Voráčová
Cvičící:
Šárka Voráčová
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Vysvětlení pojmu algoritmizace, vývojové diagramy, popis prostředí v systému MATLAB a jeho nastavení, nápověda v MATLABu (Help), aritmetické operátory, maticové a prvkové operace, řídící struktury (cyklus a příkazy), vstupy a výstupy, grafický systém, odlaďování programu.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Kurz má seznámit studenty s pochopením základního převodu jednoduchých úloh do programové podoby (algoritmizace), které budou využity v jazyce systému MATLAB. V rámci kurzu si studenti postupným řešením jednoduchých problémů osvojí syntaxi a sémantiku tohoto jazyka včetně pochopení funkce vývojových diagramů, které využijí i v jiných programovacích jazycích.

Studijní materiály:

I. Nagy: Úvod do Matlabu, výukový text K611, ČVUT FD

http://www.mathworks.com/products/matlab/index.shtml

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2829106.html