Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Teorie grafů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11Y1TG KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Lucie Kárná
Přednášející:
Lucie Kárná
Cvičící:
Lucie Kárná
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Základní grafové pojmy, formalizace popisu grafů, způsoby reprezentace grafu. Úlohy teorie grafů, instance, zadání. Prohledávání grafu, minimální kostra grafu, stromy, nejkratší dráha, Eulerovské tahy, párování v bipartitních grafech, toky v sítích, cirkulace, kritická cesta, úloha obchodního cestujícího. Algoritmy řešení existenčních a optimalizačních úloh. Výpočetní složitost, přístup k řešení NP-těžkých úloh, heuristické postupy.

Požadavky:

Znalost základních pojmů z teorie grafů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student prohloubí své znalosti z teorie grafů. Seznámí se se základními pojmy a problémy z oblasti algoritmizace úloh. Setká se s klasickými úlohami teorie grafů a algoritmy pro jejich řešení. Nahlédne do problematiky časové náročnosti a efektivity algoritmů.

Studijní materiály:

Demel, J: Grafy a jejich aplikace, Praha, Academia, 2002

Matoušek, J., Nešetřil, J.: Kapitoly z diskrétní matematiky, Praha, Karolinum, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24063405.html