Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování v programovém systému MATLAB

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11Y2PM KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Vysvětlení principu modelování a simulace, popis prostředí v systému MATLAB a jeho nastavení, optimalizace a odlaďování programu, úprava a zpracování dat, grafický návrh programu v prostředí GUI.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

V rámci kurzu si studenti postupným řešením jednoduchých reálných úloh osvojí syntaxi a sémantiku tohoto jazyka včetně pochopení principu modelování a simulace dat. Řešením úloh z reálného prostředí studenti pochopí jeho fungování a výhodu zjednodušování pro další práci. Na závěr se naučí pracovat s grafickým prostředím (GUI).

Studijní materiály:

B. Kovář a kol: Jemný úvod do Matlabu a Simulinku, výukový text K611, ČVUT FD

I. Nagy: Úvod do Matlabu, výukový text K611, ČVUT FD

http://www.mathworks.com/products/matlab/index.shtml

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2829206.html