Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Seminární cvičení z fyziky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11SCFZ Z 0 0P+2C česky
Garant předmětu:
Zuzana Malá
Přednášející:
Oldřich Hykš, Jana Kuklová, Zuzana Malá, Tomáš Vítů
Cvičící:
Oldřich Hykš, Jana Kuklová, Zuzana Malá, Tomáš Vítů
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Řešení příkladů z kinematiky, dynamiky hmotného bodu, soustav částic a tuhého tělesa, mechaniky kontinua, termodynamiky.

Požadavky:

diferenciální a integrální počet funkcí jedné a více proměnných, vektorové operátory, Gaussova a Stokesova věta, rovnoměrně zrychlený pohyb, Newtonovy zákony

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Procvičení: Sestavení a řešení pohybových rovnic pro jednoduché druhy pohybů hmotného bodu, soustav, tuhého tělesa, elementu kontinua, zákonů zachování energie a bilančních rovnic.

Studijní materiály:

Malá Z., Nováková D., Vítů T.: Fyzika 1, Praha, skriptum ČVUT, 2009;

Malá Z., Vítů T.: Sbírka příkladů z fyziky, Praha, skriptum ČVUT, 2009;

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika, Vutium, Brno, Praha, 2014

Poznámka:
Další informace:
https://zolotarev.fd.cvut.cz/fy1/ctrl.php?act=show,section,286
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5403206.html