Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Modelování systémů a procesů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MSP Z,ZK 4 2P+2C+12B česky
Přednášející:
Jan Přikryl, Bohumil Kovář (gar.), Marek Honců, Lucie Kárná
Cvičící:
Jan Přikryl, Bohumil Kovář (gar.), Marek Honců, Lucie Kárná
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Systém a podsystém, vnější a vnitřní popis systému, spojitý a diskrétní systém, matematika jako nástroj, příklady formulace diferenčních a diferenciálních rovnic. Lineární a nelineární systém, stacionární a nestacionární systém, kauzalita. Konvoluční integrál. Laplaceova a Z transformace. Přenosová funkce. Stabilita LTI systémů. Diskretizace spojitých systémů. Spojování systémů.

Požadavky:

znalost základních pojmů a operací s vektory a maticemi, výpočtů součtů nekonečné řady, derivací a integrálů funkce jedné proměnné, vlastnosti trigonometrických, hyperbolických, exponenciálních funkcí a komplexních čísel

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Použití Laplaceovy transformace a z-transformace pro analýzu spojitých resp. diskrétních lineárních systémů, nalezení stavového popisu ze slovního zadání dynamického systému, použití MATLABu pro modelování systémů a řešení soustav nelineárních diferenciálních a diferenčních rovnic.

Studijní materiály:

literatura a řešené příklady na stránce předmětu: http://zolotarev.fd.cvut.cz/msp

Chaturvedi, D. K.: Modeling and Simulation of Systems Using MATLAB and Simulink, CRC Press, Taylor&Francis Group, 2010, ISBN 978-1-4398-0672-2, 709 s.

Poznámka:
Poznámka učitele Jan Přikryl:

Erasmus

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23322205.html