Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modelování systémů a procesů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MSP Z,ZK 4 2P+2C+12B česky
Garant předmětu:
Lucie Kárná, Bohumil Kovář, Jana Kuklová
Přednášející:
Lucie Kárná, Bohumil Kovář, Jana Kuklová
Cvičící:
Lucie Kárná, Bohumil Kovář, Jana Kuklová
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Systém a podsystém, vnější a vnitřní popis systému, spojitý a diskrétní systém, matematika jako nástroj, příklady formulace diferenčních a diferenciálních rovnic. Lineární a nelineární systém, stacionární a nestacionární systém, kauzalita. Konvoluční integrál. Laplaceova a Z transformace. Přenosová funkce. Stabilita LTI systémů. Diskretizace spojitých systémů. Spojování systémů.

Požadavky:

Korekvizity: 11CAL1, 11LA, 14ASD, 14PRG

***

Znalost pojmů a operací s vektory a maticemi, práce s komplexními čísly, vlastností trigonometrických, hyperbolických, exponenciálních funkcí, výpočtu součtů nekonečné řady, derivace a integrálů funkce jedné proměnné […]

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Použití Laplaceovy transformace a Z-transformace pro analýzu spojitých resp. diskrétních lineárních systémů, nalezení stavového popisu ze slovního zadání dynamického systému, použití výpočetní techniky pro modelování systémů a řešení soustav nelineárních diferenciálních a diferenčních rovnic.

Studijní materiály:

Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., & Young, I. T. (1983). Signals and systems. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.

McCLELLAN, J. H., SCHAFER, R. W., YODER, M. A. (2003): Signal processing first. Pearson, London.

KARBAN, P. (2006) Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Computer Press, Brno, 224 str.

***

Oppenheim A.V., Willsky A.S., Nawab S.H. (1997) Signals and Systems. Prentice Hall, Upper Saddle River, 2 edition.

Karban, P. (2006) Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Computer Press, Brno, 224 str.

Signal processing in Python (2018). SciPy and NumPy documentation [online]. Available from: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/

Poznámka:

(obory B3710 platnost akr. do 23/24, od LS 23-24 i spec. LED(3.r.), od 22/23 i program PIL(2.r.), !!! od LS 24-25 i stud. program TUL(3.r.) )

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost HO:B-106
Kárná L.
09:45–11:15
(paralelka 299)
Horská 3 (nová budova)
Počítačová učebna
místnost HO:B-101
Kárná L.
11:30–13:00
(paralelka 250)
Horská 3 (nová budova)
Počítačová učebna
místnost HO:B-106
Kárná L.
13:15–14:45
(paralelka 251)
Horská 3 (nová budova)
Počítačová učebna
místnost HO:B-106
Kárná L.
15:00–16:30
(paralelka 260)
Horská 3 (nová budova)
Počítačová učebna
St
místnost HO:B-101
Kárná L.
08:00–09:30
(paralelka 380)
Horská 3 (nová budova)
Počítačová učebna
místnost HO:B-101
Kárná L.
11:30–13:00
(paralelka 298)
Horská 3 (nová budova)
Počítačová učebna
místnost FL:309
Kovář B.
09:45–11:15
(přednášková par. 1)
Na Florenci 25
Posluchárna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23322205.html