Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geometrie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11GIE KZ 3 2P+2C+12B česky
Garant předmětu:
Oldřich Hykš, Pavel Provinský, Šárka Voráčová
Přednášející:
Oldřich Hykš, Pavel Provinský, Šárka Voráčová
Cvičící:
Oldřich Hykš, Pavel Provinský, Šárka Voráčová
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Kinematika – invarianty pohybu v rovině, křivka jako trajektorie pohybu, výpočet okamžité rychlosti a zrychlení. Parametrizace křivek a ploch, výpočet invariantů křivky. Aplikace diferenciálního počtu při návrhu komunikací v silniční a železniční dopravě.

Požadavky:

Shodná zobrazení, konstrukční planimetrické a stereometrické úlohy, analytická geometrie.

Osnova přednášek:

Analytická geometrie lineárních útvarů

Kuželosečky

Lineární algebra

Zobrazení v rovině

Lineární zobrazení

Afinní zobrazení

Infinitezimální počet

Diferenciální geometrie křivek

Diferenciální geometrie ploch

Osnova cvičení:

Analytická geometrie lineárních útvarů

Kuželosečky

Lineární algebra

Zobrazení v rovině

Lineární zobrazení

Afinní zobrazení

Infinitezimální počet

Diferenciální geometrie křivek

Diferenciální geometrie ploch

Cíle studia:

Maticová reprezentace lineárních zobrazení. Parametrizace křivek a ploch, výpočet invariantů křivky. Aplikace diferenciálního počtu při návrhu komunikací.

Studijní materiály:

Kargerová M., Mertl P.: Geometrie, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1996

Kargerová M.: Deskriptivní geometrie pro technické školy vysoké, vyšší a střední, Montanex, 1997

Poznámka:
Další informace:
https://www.fd.cvut.cz/department/k611/PEDAGOG/K611GM_A.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1453406.html