Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bezpečnostní kódy pro zabezpečovací zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11Y1BK KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Lucie Kárná
Cvičící:
Lucie Kárná
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Bezpečná komunikace a techniky jejího zajištění. Bezpečnostní kódy – lineární kódy, cyklické kódy, BCH kódy, Reedovy-Solomonovy kódy. Přenosové kanály, detekce chyb přenosu, pravděpodobnost nedetekované chyby. Problematika návrhu a hodnocení bezpečnostních kódů; požadavky normy EN 50159.

Požadavky:

Znalost základních pojmů z lineární algebry a pravděpodobnosti.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student se seznámí se základy teorie kódování a s významem bezpečnostních kódů pro zajištění bezpečnosti (safety). Bude ukázáno s jakými praktickými problémy je spojeno plnění normativních požadavků na kódy v železniční zabezpečovací technice.

Studijní materiály:

Adámek, J.: Kódování a teorie informace, Praha, ČVUT, 1991.

Huffman, W. C., Pless, V.: Fundamentals of Error-Correcting Codes, Cambridge University Press, 2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6343506.html