Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Matematické metody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MAMY Z,ZK 7 3P+3C česky
Garant předmětu:
Jan Přikryl
Přednášející:
Michal Matowicki, Jan Přikryl
Cvičící:
Michal Matowicki, Jan Přikryl
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Matematické modelování. Systém a jeho matematický popis. Typy signálů. Základní odezvy systému. Konvoluce. Stavové modely. Princip obecného / stacionárního / lineárního stavového popisu. Měření dat. Neurčitost v měřených datech. Normalizace dat. Příprava dat pro další zpracování. Lineární stavový model nad zašuměnými daty. Odhad stavu Kálmánovým filtrem. Metody statistického učení. Regrese, klasifikace, regularizace, shlukování. Optimalizace.

Požadavky:

Výstupní znalosti 11LA, 11CAL, 11STAT, 11FYZ

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět se zabývá teoretickými základy a aplikacemi matematických algoritmů a numerických postupů, používaných v oblasti inteligentních dopravních systémů. Funguje jako základ pro navazující odborné předměty oboru ITS.

Studijní materiály:

JAMES, Gareth, et al. An introduction to statistical learning. New York: Springer, 2013.

HEATH, Michael T. Scientific computing – An Introductory Survey. 2. vyd. New York: McGraw-Hill, 2002.

OPPENHEIM, Alan V., Alan S. WILLSKY a Syed Hamid NAWAB. Signals and Systems. 2. vyd. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1997, 957 s. ISBN 01-381-4757-4

[…]

Poznámka:
Další informace:
http://zolotarev.fd.cvut.cz/mamy/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KO:104
Přikryl J.
09:45–14:45
(přednášková par. 221)
Konviktská 20
Počítačová učebna
místnost KO:404
Přikryl J.
09:45–14:45
(přednášková par. 221)
Konviktská 20
KO:404 posluchárna
St
místnost KO:104
Přikryl J.
09:45–14:45
(přednášková par. 221)
Konviktská 20
Počítačová učebna
místnost KO:404
Přikryl J.
09:45–14:45
(přednášková par. 221)
Konviktská 20
KO:404 posluchárna
Čt
místnost KO:404
Přikryl J.
09:45–14:45
(přednášková par. 221)
Konviktská 20
KO:404 posluchárna
místnost KO:104
Přikryl J.
09:45–14:45
(přednášková par. 221)
Konviktská 20
Počítačová učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3815206.html