Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Calculus 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11CAL1 Z,ZK 7 2P+4C+22B česky
Garant předmětu:
Ondřej Navrátil
Přednášející:
Magdalena Hykšová, Bohumil Kovář, Ondřej Navrátil, Tomáš Třasák, Olga Vraštilová
Cvičící:
Magdalena Hykšová, Bohumil Kovář, Ondřej Navrátil, Tomáš Třasák, Olga Vraštilová
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Posloupnost reálných čísel a její limita. Základní vlastnosti zobrazení. Funkce jedné reálné proměnné, její limita a derivace. Geometrické vlastnosti n-rozměrného Euklidova prostoru a kartézský systém souřadnic. Geometrický význam diferenciálu funkce více reálných proměnných, diferenciální počet funkcí více reálných proměnných.

Požadavky:

zápočet: nejméně 13 bodů ze zápočtového testu, účast na cvičeních; termín splnění: konec zimního semestru

zkouška: vstupní test, písemná část|(ř příkladů a teoretická otázka), ústní část; termín splnění: konec letního semestru

podrobnější informace na http://euler.fd.cvut.cz/predmety/Calculus1/index.html

***

středoškolská matematika na úrovni maturity

Osnova přednášek:

informace na http://euler.fd.cvut.cz/predmety/Calculus1/index.html

Osnova cvičení:

informace na http://euler.fd.cvut.cz/predmety/Calculus1/index.html

Cíle studia:

Seznámit posluchače se základními myšlenkami a metodami diferenciálního počtu a jeho použití při řešení problémů, s nimiž se setkají při dalším studiu.

Studijní materiály:

Nagy J., Navrátil O.: Matematická analýza, Praha, skriptum FD ČVUT, 2017

Nagy J., Navrátil O.: Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných, Praha, skriptum FD ČVUT, 2005

Rektorys K. a kol.: Přehled užité matematiky, Praha, SNTL, 1968

Bartsch H.J.: Matematické vzorce, Praha, Mladá fronta, 1996

Poznámka:
Další informace:
http://euler.fd.cvut.cz/predmety/Calculus1/index.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3661206.html