Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Dopravní plánování a modelování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11DOPM Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Postup při tvorbě dopravních modelů. Nástroje dopravního plánování. Popis jednotlivých kroků a nástrojů čtyřstupňového modelu (generování a distribuce cest, modální volba, přidělení na síť). Mobilita a dostupnost v území, infrastrukturální projekty. Nové trendy v dopravním plánování. Chytrá města (smart cities).

Požadavky:

Základní znalosti sběru a předzpracování dat. Základy statistiky a lineární regrese. Znalost počítačových nástrojů pro podporu rozhodován.

Podmínky zakončení předmětu

Zápočet

- semestrální práce

Zkouška

- písemná zkouška

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení s principy dopravního plánování, zejména se zaměřením na čtyřstupňový model. Vysvětlit, jak se vytváří dopravní modely a jaké jsou jednotlivé fáze návrhu. Získání zkušeností při tvorbě modelu na praktickém projektu. Model je vnímán jako nástroj pro růst měst. Cílem musí být budování tzv. chytrých měst.

Studijní materiály:

Susan Hanson and Genevieve Guiliano. The Geography of Urban Transportation, The Third Edition New York: The Guilford Press. 2004

Frumkin, H.; Frank, L. and Jackson, R. (2004) Urban Sprawl and Public Health, designing, planning, and building for healthy communities. Washington DC: Island Press.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3993206.html