Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Statistika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11STAT Z,ZK 4 2P+2C+12B česky
Přednášející:
Ivan Nagy (gar.), Raissa Likhonina, Pavla Pecherková, Pavel Provinský, Evženie Uglickich
Cvičící:
Ivan Nagy (gar.), Raissa Likhonina, Pavla Pecherková, Pavel Provinský, Evženie Uglickich
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Základy pravděpodobnosti. Popisná statistika. Soubor a výběr, limitní věty. Bodový odhad, konstrukce, vlastnosti. Intervalové odhady. Parametrické testy. Neparametrické testy. Regresní a korelační analýza.

Požadavky:

Základní kurz algebry a matematické analýzy.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Prohloubit u studentů znalosti z pravděpodobnosti. Základní statistické metody analýzy dat.

Studijní materiály:

Anděl J.: Matematická statistika, Praha, SNTL, 1974

Budínský P., Dohnal G.: Tématické okruhy a celky z předmětu Matematika IV., Praha, doplňkové skriptum ČVUT, 1991

Likeš J., Machek J.: Matematická statistika, Praha, SNTL, 1983

Něničková A.: Matematická statistika ? cvičení, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1992

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5274606.html