Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Statistika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11STAT Z,ZK 4 2P+2C+12B česky
Garant předmětu:
Natálie Blahitka, Michal Matowicki, Pavla Pecherková, Evženie Uglickich
Přednášející:
Natálie Blahitka, Michal Matowicki, Ivan Nagy, Pavla Pecherková, Pavel Provinský, Evženie Uglickich
Cvičící:
Natálie Blahitka, Michal Matowicki, Ivan Nagy, Pavla Pecherková, Pavel Provinský, Evženie Uglickich
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Základy pravděpodobnosti. Popisná statistika. Soubor a výběr, limitní věty. Bodový odhad, konstrukce, vlastnosti. Intervalové odhady. Parametrické testy. Neparametrické testy. Regresní a korelační analýza.

Požadavky:

Základy matematické analýzy a algebry

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Havním cílem předmětu je naučit studenty provádět statickou analýzu dat, tj. analýzu změřeného datového vzorku, kde jednotlivá měření nejsou interpretována jako měření v čase. Za tímto účelem jsou přednášeny základy teorie statistického odhadu, testování hypotéz a regresní analýzy. Teorie je doplněna praktickými úlohami řešenými na PC.

Studijní materiály:

J. Anděl: Matematická statistika, MatfyzPress, 2011

R. Hindls, L Cyhelský, J Likeš: Úvod do statistiky a pravděpodobnosti, Vysoká škola ekonomická, 1993, ISBN: 80-7079-028-8

materiály na webu: fd.cvut.cz/personal/nagyivan/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KO:107c
Matowicki M.
08:00–09:30
(paralelka 134)
Konviktská 20
Počítačová učebna
místnost HO:B-005
Uglickich E.
09:45–11:15
(přednášková par. 1)
Horská 3 (nová budova)
Posluchárna
místnost HO:B-106
Matowicki M.
11:30–13:00
(paralelka 133)
Horská 3 (nová budova)
Počítačová učebna
místnost HO:B-102
Uglickich E.
11:30–13:00
(paralelka 136)
Horská 3 (nová budova)
Počítačová učebna
Út
místnost HO:B-005
Pecherková P.
13:15–14:45
(přednášková par. 2)
Horská 3 (nová budova)
Posluchárna
místnost HO:B-109
Blahitka N.
15:00–16:30
(paralelka 138)
Horská 3 (nová budova)
Počítačová učebna
St
Čt
místnost HO:B-101
Pecherková P.
08:00–09:30
(paralelka 131)
Horská 3 (nová budova)
Počítačová učebna
místnost KO:107c
Provinský P.
09:45–11:15
(paralelka 130)
Konviktská 20
Počítačová učebna
místnost HO:B-101
Uglickich E.
11:30–13:00
(paralelka 132)
Horská 3 (nová budova)
Počítačová učebna
místnost HO:B-101
Uglickich E.
13:15–14:45
(paralelka 135)
Horská 3 (nová budova)
Počítačová učebna
místnost KO:107c
Matowicki M.
15:00–16:30
(paralelka 139)
Konviktská 20
Počítačová učebna
místnost KO:107c
Provinský P.
08:00–09:30
(paralelka 198)
Konviktská 20
Počítačová učebna
místnost HO:B-101
Pecherková P.
09:45–11:15
(paralelka 199)
Horská 3 (nová budova)
Počítačová učebna
místnost HO:B-109
Blahitka N.
13:15–14:45
(paralelka 137)
Horská 3 (nová budova)
Počítačová učebna
místnost KO:107c
Provinský P.
13:15–14:45
(paralelka 196)
Konviktská 20
Počítačová učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5274606.html