Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

katedra materiálového inženýrství a chemie

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
D23AUM_EN Acoustic and Ultraacoustic Measurements anglicky Předmět je vypsán
123ABP Advanced Bachelor Project
 
anglicky Předmět není vypsán
123AMP Advanced Master Project
 
anglicky Předmět není vypsán
D23AUM Akustická a ultraakustická měření česky ZK 1P+1C ZK 1P+1C Předmět je vypsán
D23ACH Aplikovaná chemie
 
česky ZK 2P Předmět není vypsán
D23ACHP Aplikovaná chemie – praktická laboratorní cvičení
 
česky ZK 2C Předmět není vypsán
D23ACH_EN Applied Chemistry anglicky ZK 2P Předmět je vypsán
D23ACHP_EN Applied Chemistry – Practical Laboratory Lessons anglicky ZK 2C Předmět je vypsán
123BPRO Bachelor Project anglicky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
123BPR Bachelor Project
 
anglicky Z 10 8C Předmět není vypsán
123BAPM Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
123BAPR Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět není vypsán
123BAPC Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
123BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
123BM01 Building Materials anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
123CH01 Chemie
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
123CHE Chemie česky Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
123XCHR Chemie - repetitorium česky Z 1 2C Z 1 2C Předmět je vypsán
123CHS Chemie silikátových materiálů
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
123XCS1 Chemie ve stavebnictví česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
123CHEM Chemie ve stavebnictví česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
123YCHS Chemie ve stavebnictví česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
123CS01 Chemistry
 
anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
123BUC Chemistry anglicky Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
D23RTP_EN Computer Solving of Transport Phenomena anglicky Předmět je vypsán
123DSM Degradace stavebních materiálů
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
123DPP Diploma Project
 
anglicky Z 30 24C Předmět je vypsán
123DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
123DISE Diplomový seminář
 
česky Z 4 4C Předmět není vypsán
123DISM Diplomový seminář česky Z 5 4C Předmět je vypsán
123EPMA Ekologicky příznivé materiály
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
123XESM Ekotoxikologie stavebních materiálů česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D23FAE Fyzikální a aplikovaná elektronika
 
česky Předmět není vypsán
D23IMP_EN Interaction between Materials and Environment anglicky Předmět je vypsán
D23IMP Interakce materiálu a vnějšího prostředí česky ZK 1P+1C Předmět je vypsán
D23MAI_EN Material Engineering anglicky Předmět je vypsán
123MED Material Engineering anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
123MAI Materiálové inženýrství česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D23MAI Materiálové inženýrství česky Předmět je vypsán
123MINZ Materiálové inženýrství 2
 
česky Z,ZK 8 5P+2C Předmět není vypsán
123MAOP Materiály pro ochranu památek
 
česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
123YMPU Materiály pro povrchovou úpravu stav. konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D23MTV_EN Measurement of Thermophysical Properties of Materials anglicky Předmět je vypsán
D23MEK Mechanika kontinua česky Předmět je vypsán
D23MTV Měření termofyzikálních vlastností materiálů
 
česky ZK 2P Předmět není vypsán
123YNTP Num. analýza transp. procesů česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
123YATP Numerická analýza transportních procesů
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D23OPT Optika a elektronika
 
česky Předmět není vypsán
123P02C Projekt 2C
 
česky KZ 6 4C Předmět je vypsán
123P02M Projekt 2M
 
česky KZ 6 4C Předmět není vypsán
123P03C Projekt 3C česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
123P04C Projekt 4C
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
D23STF Stavební fyzika
 
česky Předmět není vypsán
123SH01 Stavební hmoty česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
123SHMA Stavební hmoty česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
123SHR Stavební hmoty R česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
123YSHA Stavební hmoty v architektuře česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
123YSMA Stavební materiály pro sofistikované aplikace
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
123SDP2 Structural Design, Project 2 anglicky KZ 6 4C Předmět není vypsán
123SSVM Studium struktury a vlastností materiálů česky KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
D23TMO Technologie a materiály pro obnovu historických staveb česky Předmět je vypsán
123TVSM Technologie výroby stavebních materiálů
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
123YTVM Technologie výroby stavebních materiálů česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D23TJ1_EN Transport Processes in Materials I
 
anglicky ZK 2P Předmět není vypsán
D23TJ2_EN Transport Processes in Materials II anglicky ZK 2P Předmět je vypsán
D23TJ1 Transportní jevy v materiálech I česky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
D23TJ2 Transportní jevy v materiálech II česky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
123TPM Transportní procesy v materiálech
 
česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
D23TPM Transportní procesy v materiálech česky Předmět je vypsán
123VPMA Vliv prostředí na stavební materiály
 
česky Z,ZK 7 2P+2C Předmět není vypsán
D23TFV Vybrané statě o turbulentním proudění
 
česky Předmět není vypsán
123ZFCH Základy fyzikální chemie
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
123ZAZK Základy zkušebnictví česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D23RTP Řešení transportních jevů na počítači česky ZK 2C ZK 2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 3. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11123.html