Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

katedra materiálového inženýrství a chemie

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
D23AUM_EN Acoustic and Ultraacoustic Measurements anglicky Předmět je vypsán
123ABP Advanced Bachelor Project
 
anglicky Předmět není vypsán
123AMP Advanced Master Project
 
anglicky Předmět je vypsán
D23AUM Akustická a ultraakustická měření česky ZK 1P+1C ZK 1P+1C Předmět je vypsán
D23ACH Aplikovaná chemie česky Předmět je vypsán
D23ACHP Aplikovaná chemie – praktická laboratorní cvičení česky Předmět je vypsán
D23ACH_EN Applied Chemistry anglicky ZK 2P Předmět je vypsán
D23ACHP_EN Applied Chemistry – Practical Laboratory Lessons anglicky ZK 2C Předmět je vypsán
123BPRO Bachelor Project anglicky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
123BPR Bachelor Project
 
anglicky Z 10 8C Předmět není vypsán
123BAPQ Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět není vypsán
123BAPM Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
123BAPR Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět není vypsán
123BAPC Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
123BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
123BM01 Building Materials anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
123CH01 Chemie
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
123CHE Chemie česky Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
123XCHR Chemie - repetitorium česky Z 1 2C Z 1 2C Předmět je vypsán
123CHS Chemie silikátových materiálů
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
123XCS1 Chemie ve stavebnictví česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
123CHEM Chemie ve stavebnictví česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
123YCHS Chemie ve stavebnictví česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
123CS01 Chemistry
 
anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
123BUC Chemistry anglicky Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
D23RTP_EN Computer Solving of Transport Phenomena anglicky Předmět je vypsán
123DSM Degradace stavebních materiálů česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
123DPP Diploma Project anglicky Z 30 24C Předmět je vypsán
123DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
123DSEM Diplomový seminář
 
česky Z 4 5C Předmět není vypsán
123DISE Diplomový seminář
 
česky Z 4 4C Předmět není vypsán
123DISM Diplomový seminář česky Z 5 4C Předmět není vypsán
123DMBD Dřevo a materiály na bázi dřeva
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
123EPMA Ekologicky příznivé materiály česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
123XESM Ekotoxikologie stavebních materiálů česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D23FAE Fyzikální a aplikovaná elektronika
 
česky Předmět není vypsán
D23IMP_EN Interaction between Materials and Environment anglicky Předmět je vypsán
D23IMP Interakce materiálu a vnějšího prostředí česky ZK 1P+1C Předmět je vypsán
D23MAI_EN Material Engineering anglicky Předmět je vypsán
123MED Material Engineering anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
123MAI Materiálové inženýrství česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D23MAI Materiálové inženýrství česky Předmět je vypsán
123MINZ Materiálové inženýrství 2
 
česky Z,ZK 8 5P+2C Předmět není vypsán
123MAOP Materiály pro ochranu památek česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
123YMPU Materiály pro povrchovou úpravu stav. konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D23MTV_EN Measurement of Thermophysical Properties of Materials anglicky Předmět je vypsán
D23MEK Mechanika kontinua česky Předmět je vypsán
123YMNM Moderní metody navrhování stavebních materiálů
 
česky Z 4 1P+3C Předmět není vypsán
D23MTV Měření termofyzikálních vlastností materiálů česky ZK 2P Předmět je vypsán
123YNTP Num. analýza transp. procesů česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
123YATP Numerická analýza transportních procesů
 
česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D23OPT Optika a elektronika
 
česky Předmět není vypsán
123POMI Pokročilé materiálové inženýrství
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
123YPMP Pokročilé materiály pro stavební praxi
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
123P02C Projekt 2C česky KZ 6 4C Předmět je vypsán
123P02M Projekt 2M česky KZ 6 4C Předmět je vypsán
123P03C Projekt 3C
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
123P04C Projekt 4C
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
123SIMA Silikátové materiály
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
D23STF Stavební fyzika
 
česky Předmět není vypsán
123SH01 Stavební hmoty česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
123SHMA Stavební hmoty česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
123SHR Stavební hmoty R česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
123YSHA Stavební hmoty v architektuře česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
123YSMA Stavební materiály pro sofistikované aplikace česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
123SDP2 Structural Design Project 2
 
anglicky KZ 6 4C Předmět není vypsán
123SSVM Studium struktury a vlastností materiálů česky KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
D23TMO Technologie a materiály pro obnovu historických staveb česky Předmět je vypsán
123TVSM Technologie výroby stavebních materiálů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
123YTVM Technologie výroby stavebních materiálů česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D23TJ1_EN Transport Processes in Materials I anglicky ZK 2P Předmět je vypsán
D23TJ2_EN Transport Processes in Materials II anglicky Předmět je vypsán
D23TJ1 Transportní jevy v materiálech I česky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
D23TJ2 Transportní jevy v materiálech II česky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
123TPM Transportní procesy v materiálech
 
česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
123YTPM Transportní procesy v materiálech
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
D23TPM Transportní procesy v materiálech česky Předmět je vypsán
123YTUM Trvale udržitelné stavební materiály
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
123VPMA Vliv prostředí na stavební materiály česky Z,ZK 7 2P+2C Předmět je vypsán
D23TFV Vybrané statě o turbulentním proudění
 
česky Předmět není vypsán
123ZFCH Základy fyzikální chemie
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
123YFCH Základy fyzikální chemie
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
123ZAZK Základy zkušebnictví česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D23RTP Řešení transportních jevů na počítači česky ZK 2C ZK 2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11123.html